Kako aktivistkinja i žrtva El DeRomano koristi svoju prošlost da pomogne drugima

Upoznajte EleSondru “El” DeRomano.

El je žrtva komercijalne seksualne eksploatacije/seks trafikinga, i osnivačica Ujedinjeni Protiv Pravog Ropstva (STARS), organizacije za usluge žrtvama, sa sedištem u Toledu, Ohajo. El živi izvanredan život, i prevazišla je mnoge prepreke. Kada je bila veoma mlada, Elin otac je podvodio njenu majku, uz druge žene i devojke, putem organizovane mreže prostitucije, koju su u Detroitu vodili banda i makroi. U odgovor na znak nepoštovanja od strane dvojice navodnih dilera, Elin otac je ubio tu dvojicu muškaraca. El je zatim, sa četiri godine, smeštena u hraniteljsku porodicu. U sistemu hraniteljstva je godinama trpela fizičko i seksualno zlostavljanje. Ona kaže da ju je to naučilo “kako da istrpi batine, i kako da toleriše seksualno zlostavljanje”. El je kasnije vraćena svojoj majci, ali nastavila je da trpi fizičko i seksualno zlostavljanje od strane majčinog dečka. Umorna od toga, El kaže da je “pobegla na ulicu”. Sa 11 godina, već je bila u svetu bandi, droge, uličnog nasilja, i prisilne prostitucije (tj. seks trafikinga). Sa 13 godina, El je osuđena na zatvorsku kaznu, i kaže da je bila poznata kao “Prostitutka br. 34257”.

Sa 17 godina, El je puštena iz zatvora za maloletnike, i smeštena u hrišćansku hraniteljsku porodicu u Toledu, Ohajo. Ona kaže da je u početku odbijala pokušaje porodice da joj pruže ljubav, smernice i nadzor. El se vratila na ulicu (ovog puta u Toledu), gde je počela da koristi krek kokain, i ponovo bila primorana na život u prostituciji. Nakon nekoliko godina, El je konačno odlučila da je bilo dosta. Dok je radila za Kuću Emanuel, El kaže da je shvatila da mora da učini nešto da se udalji od svoje prošlosti.

“Morala sam da istupim i uradim nešto da pomognem deci”, kaže El. “Morala sam da ispričam svoju priču i napravim razliku.”

El je zatim osnovala Probudi se Omladino, program dizajniran da obrazuje i osnaži gradsku omladinu. “Mnoga deca su izuzetno naivna i ne razumeju put kojim ih vode”, kaže El. “Pokušavam da im pomognem da se obrazuju, i sklonim ih sa ulice na bolji put.”. El je, 2005. godine, asistirala FBI-u u njihovom “Precious Cargo” slučaju u Harisburgu, Pensilvanija, koji je uključivao brojnu decu, žrtve seks trafikinga, iz Toleda. Elin rad je priznat širom države. Shared Hope International je, 2009. godine, objavio Iznajmljivanje Lejsi: Priča o prostituisanoj deci Amerike, u kojoj se uz priče drugih preživelih našla i Elina priča. El je zatvorila Probudi se Omladino 2011. godine. Taj program je restrukturiran kako bi se oformilo ono što je sada poznato kao Ujedinjeni Protiv Pravog Ropstva (STARS).

STARS je organizacija bazirana na preživelima, koja je posvećena podršci i osnaživanju mladih žena koje su doživele, ili su u visokom riziku od komercijalne seksualne eksploatacije/seks trafikinga. Prema informacijama na njihovom sajtu, STARS nudi jedinstven program prevencije krize/krizne intervencije, sa personalizovanim menadžmentom slučaja/mentorstvom, i privremenim skloništem za žene starosti od 18 do 24 godine. Njihov cilj je da “povrate nadu, kultivišu svrhu, i ožive samopoštovanje današnjih pogrešno usmeravanih i zanemarenih devojčica”. Od 2004. godine, El radi sa ženama i omladinom u riziku od mnoštva faktora, uključujući i seksualni napad/eksploataciju, nasilje u porodici, ulično i nasilje u bandama, i zloupotrebu psihoaktivnih supstanci/zavisnost. Pošto sebe opisuje kao “bivšu zavisnicu od kreka i bivšu prostitutku”, El ima jedinstven pristup mentorstvu eksploatisanih i devojaka u riziku, jer ima i neposredan ali ohrabrujući pristup i ličnost. Ona nudi brutalnu iskrenost, ali stvara atmosferu nade.

El se priseća mnogih imena kojima su je tokom godina zvali, uključujući i “kurva”, “krek kurva” i “potrošna roba”. Danas, El kaže da je zovu “Mama”. Mnogima je poznata kao žestok vođa i šampion za ranjive mlade žene i devojke. Ona svoje znanje i stručnost deli sa profesionalcima i zajednicama širom države, kao i sa mladima u gradskim školama, koji se suočavaju sa bandama i uličnim nasiljem. Ona deli svoju poruku nade i inspiracije kroz zatvorske sisteme Ohaja, programe za mlade, i ulice. Za razliku od drugih neprofitnih organizacija sa sličnim ciljevima, El kaže da se prvenstveno fokusira na ulice. “Bog me je vodio kroz sve to da bi me doveo do ovog što sam danas”, kaže El, “da bi me koristio kao alat za obrazovanje i pomoć ljudima, da kažem ‘Ako ja to mogu, i ti to možeš.’”

U nedavnom članku za Elite Daily, pod nazivom “Trgovina ljudima: Da li naš način zastupanja dehumanizuje žrtve?”, diskutujem o negativnim načinima na koje su žrtve i preživeli često prikazani u kampanjama. El je jedna preživela, među mnoštvom njih, čija lična priča nudi preko potrebnu suprotnu stranu mnogih slika žrtava u statičnom stanju skrhanosti i nemoći. Elina snaga i profesionalni uspeh primer su visina koje preživeli mogu dostići. “Ne želim saosećanje zbog onog što sam prošla”, kaže El. “Želim da ljudi imaju saosećanja za one devojčice koje su još uvek trafikovane... Nadam se da će im moja priča pomoći da lakše prebrode teška vremena.” Uz vašu podršku, programi kao što je STARS mogu da nastave da pomažu žrtvama da se izleče, prevaziđu to, i napreduju kako bi stvorile svoje priče o uspehu. Da podržite El i njen rad u STARS-u, posetite www.StarsToledo.com.

Za NVO Atina text prevela Marija Pantelić

Text u originalu možete pronaći ovde:
http://www.huffingtonpost.com/holly-austin-smith/
sex-trafficking-how-activist_b_7510716.html