Kako dolazi do otkrivanja potencijalnih slučajeva trgovine ljudima?

Informacije se mogu dobiti od službi koje vode istrage, nevladinih organizacija i državnih institucija, međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, javnosti koja prijavljuje sumnjive aktivnosti, uključujući prijavu nestalih osoba i dece policiji, zaposlenih na graničnim prelazima, u takođei od strane zdravstvenih i socijalnih službi koje dolaze i mogu doći u dodir sa žrtvama.