Kako mogu da pomognem?

Ako prepoznaješ da je neko žrtva trgovine ljudima, važno je da ne ćutiš i ne zatvaraš oči! Pozovi i prijavi krivično delo trgovine ljudima na telefon: NVO Atina – Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja – Dežurni telefon (24/7): +381 61 63 84 071, office@atina.org.rs