KAKO POMOĆI ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA?

Zajednička kampanja NVO Atina i Limundo d.o.o. za ekonomsko osnaživanje žrtava trgovine ljudima

Atina – udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama i kompanija Limundo Grad, zajedničkim snagama pokreću kampanju “Sama oblikujem svoj život” kako bi informisali javnost o problemu trgovine ljudima. Građani Srbije su pozvani da se kupovinom nakita, koje su pravile korisnice NVO Atina, uključe i time doprinesu ekonomskom osnaživanju žrtava trgovine ljudima i njihovom osamostaljivanju. Nakit možete kupiti i pogledati na ovoj stranicii:
http://atina.org.rs/prodaja_nakita.html

U sklopu kampanje organizovaće se tematske obuke za korisnice programa udruženja Atina i radionice izrade unikatnog nakita. Njihova dela mogu da se kupe na sajtu Kupindo.com i putem Kupindo mobilne aplikacije za iOS i Android. Svaki od ovih komada nakita i garderobe nosi pečat osobe koja ga je napravila, žrtve koja se oporavlja od posledica trgovine ljudima.

Jedan od najvećih izazova u pomoći žrtvama, nakon što su bezbedno izmeštene iz situacije trgovine ljudima, jeste njihovo osamostaljivanje i ponovno uključivanje u društvo. Većina njih je pretrpela okrutno fizičko i emotivno zlostavljanje i bile su prisiljavane na iscrpljujući rad bez ikakve naknade, u izuzetno teškim i rizičnim okolnostima. Kako bi se oporavile i započele novi život, korisnice Atininog programa podrške žrtvama dobijaju medicinsku i pravnu pomoć, psihosocijalnu podršku i bezbedan smeštaj. Međutim, nakon psihološkog osnaživanja neminovno su ponovo prepuštene sebi samima, bez ikakvih resursa i oslonca porodice i prijatelja. Tada nastupa najteži deo oporavka žrtvi: omogućiti im da sopstvenim radom sebi obezbede ekonomsku nezavisnost. 

Upravo iz tog razloga, udruženje Atina i Limundo Grad zajedno su razvili program koji žrtvama daje mogućnost da svojim rukama naprave nešto korisno, a građanima da kupovinom ovih unikatnih proizvoda učine nešto dobro. Građani će učešćem u kampanji “Sama oblikujem svoj život” i kupovinom ručno izrađenog nakita, omogućiti žrtvama trgovine ljudima da dobiju šansu koja im je silom oduzeta – šansu da započnu život dostojan življenja.

Pozivamo medije, kompanije i pojedince da se uključe i podrže najranljivije među nama. 

NVO Atina, 24. oktobra 2014. godine u Beogradu