Kako se žrtve regrutuju i kontrolišu?

Trgovci ljudima se koriste nasilnim metodama kao što su prisila, iznuda, nasilje, uključujući fizičko i emocionalno zlostavljanje, ali se koriste i suptilnim metodoma kao što su ucena ili čak zavođenje žrtve. Najčešće uspostavljaju direktan kontakt sa osobom ili članovima njene/njegove porodice, kroz lažno predstavljanje u vidu potencijalnog poslodavca ili radi ljubavnog interesa, kroz obmanjujuće reklame koje obećavaju poslove i prilike za zaradu novca. A takođe nisu retki slučajevi da se žrtve regrutuju i putem interneta.