Kako zavisnost od pornografije utiče na tinejdžerski mozak

Postoji rastući problem zavisnosti od pornografije kod tinejdžera. Negativni efekti zavisnosti od pornografije još su veći kod tinejdžera, jer je njihov mozak podložan efektima hemijskih preopterećenja koji prate kontinuirano gledanje.

Pošto 87% muških studenata i 31% žena gledaju pornografiju, treba da počnete da razgovarate o ovim pitanjima sa svojim detetom u ranom uzrastu.

Nauka: šta se dešava u mozgu tinejdžera

Strujna kola u mozgu doživljavaju eksploziju rasta praćenu brzom rezidbom neuronskih puteva između desete i trinaeste godine.

Skeniranja mozga takođe su otkrila da u tinejdžerskom mozgu dominiraju oblasti povezane sa zadovoljstvom, nagrađivanjem, i emocionalnim reagovanjem, što možda objašnjava godine emotivnog tobogana povezane sa pubertetom.

Dopamin je neurotransmiter koji je centralan u našem nagonu za ličnom nagradom. Kada tinejdžeri učestvuju u stimulativnim ili potencijalno zaraznim navikama kao što je pornografija, nastaje poplava dopamina u mozgu. Uz ponavljanje povećanja dopamina u tinejdžerskom mozgu, on počinje da žudi za tim efektom.

Tinejdžerski mozak je najosetljiviji na dopamin sa 15 godina, i reaguje četiri puta jače na slike koje se mogu smatrati uzbuđujućim.

Tinejdžerski mozak je na vrhuncu proizvodnje dopamina i neuroplastičnosti, što ga čini izuzetno ranjivim na zavisnost, jer njihov mozak još uvek nije završio svoj razvoj.

Seksualnost posebno povećava DeltaFosB, protein koji služi kao medijator u memoriji prirodnog nagrađivanja. Ova studija takođe je otkrila i da prekomerna ekspresija DeltaFosB proteina izaziva hiperseksualni sindrom.

Problemi zavisnosti od pornografije

Izloženost pornografskom materijalu je u korelaciji sa:
 

 • Problemima sa koncentracijom
 • Niskom motivacijom
 • Depresijom
 • Socijalnom anksioznošću
 • Negativnom samopercepcijom u pogledu fizičkog izgleda i seksualnog
 • funkcionisanja
 • Erektilnom disfunkcijom

Uobičajeni znaci upozorenja da adolescent možda doživljava probleme kompulzivnog seksualnog ponašanja

 • Pokazan nedostatak empatije prema drugim osobama koje su uključene (direktno ili indirektno) u seksualno ponašanje deteta
 • Gledanje pornografije i/ili masturbiranje uz pornografiju više sati u toku dana/noći
 • Umanjeno interesovanje i/ili umanjen učinak u školi i vanškolskim aktivnostima
 • Umanjeno interesovanje i/ili sposobnost da se socijalizuje sa vršnjacima
 • Prekomerno interesovanje (ili potpuni nedostatak interesovanja) za tipične adolescentske sastanke
 • Tajnovitost oko upotrebe računara i pametnih telefona, kao što je brisanje istorije pregledača, zaštita uređaja lozinkom, itd.
 • Laganje roditelja ili drugih osoba o prirodi ili obimu seksualnih/emotivnih aktivnosti
 • Seksualna agresija, incest, odnosi neprimereni godinama deteta, itd.
 • Tajnovitost uopšte, kao što je provođenje velikih količina vremena nasamo u sobi sa zaključanim vratima
 • Seksualno ponašanje koje uključuje upotrebu droge

Za NVO Atina text prevela Marija Pantelić

Infograf u originalu možete pronaći ovde:
http://helpyourteennow.com/how-pornography-addiction-affects-the-teenage-brain-infographic/