Ključne reči socijalnog preduzetništva - povezivanje, saradnja i podrška

Fotografija: Arhiva UG Atina

Ključne reči socijalnog preduzetništva - povezivanje, saradnja i podrška

U našoj Bagel Bejgl radnji smo ugostile drage koleginice i kolege iz Udruženja Izbor iz Strumice u Severnoj Makedoniji. Pored razmene iskustva u pružanju podrške najranjivijima u našem društvu, predstavnice UG Atine su podelile i svoje iskustvo osnivanja i vođenja socijalnog preduzeća, to jest specifično ženske preduzetničke inicijative. Žensko preduzetništvo predstavlja važnu kariku u ekonomskom osnaživanju žena i to naročito žena koje su pripadnice neke marginalizovane i ranjive grupe i predstavlja uticajnu oblast u ukupnoj borbi za rodnu ravnopravnost i stvaranju pravednijeg društva.

Koleginice i kolege iz Strumice, takođe su prepoznali značaj socijalnog preduzetništva u lokalnoj ali i u široj zajednici, i štaviše u planu imaju osnivanje sopstvenog Bejgl socijalnog preduzeća u Severnoj Makedoniji. S tim u vezi, najviše su ih zanimali primeri iz prakse i iskustva u vođenju jednog takvog privrednog subjekta. Za njih je posebno dragoceno bilo iskustvo Atine o preprekama i izazovima koje sa sobom nosi upravljanje jednim ovakvim poslom, kao i modaliteti za prevazilaženje tih prepreka koje je Atina osmislila, odnosno koje primenjuje. Kroz ovu razmenu ideja i iskustva različitih organizacija, ne samo da se širi plemenita ideja socijalnog preduzetništva i podržava njena implementacija u drugim delovima Zapadnog Balkana, već se unapređuje i regionalna saradnja između organizacija civilnog društva i daje sinergijski podsticaj daljoj borbi protiv trgovine ljudima, nasilja nad ženama i svih oblika eksploatacije, diskriminacije i marginalizacije društveno ugroženih grupa u širim, regionalnim okvirima.

Atinina iskustva u osivanju i vođenju socijalnog preduzeća predstavljaju važan oslonac drugim akterima u civilnom društvu koji žele da se upuste u ovu delatnost, jer se iz njih stiče brzi i derektni uvid u sve izazove koje taj proces sa sobom nosi, a onda i u izvorište ideja za kreiranje potrebnih partnerstava, uvezivanje različitih segmenata podrške žrtvama i, konačno, utiranja puta državnim činiocima o tome kako se prema ovoj oblasti treba odnositi. To je tim pre važno ako se zna da socijalno preduzetništvo nije zakonski regulisano u svim zemljama u regionu (a to je, budi rečeno, slučaj i sa Srbijom), i da pojedine države uprkos tome što se nominalno i deklarativno zalažu za regulaciju ovog pitanja, i dalje kasne u donošenju legislative koja bi olakšala i unapredila poslovanje socijalnih preduzeća.

Odmah po povratku u Strumicu, nase kolege, otvorile su Bejgl pekaru, kao podršku osobama koje pokušavaju da se oporave od posledica upotreba opojnih droga. Pekara posluje po modelu socijalnog preduzetništva i ima viziju i misiju, da se pored osnaživanja samih osoba u potrebi posveti i kreiranju izvora finansiranja koji se neće zasnivati isključivo na podršci donatorske zajednice i koji će doprineti održivosti organizacije. Prilikom otvaranje njihove radnje poslata je jasna poruka da biti profitabilan i uspešan dok pomažete drugima širom sveta bez praktikovanja korupcije i prevare definitivno jeste koncept koji će promeniti ovaj svet. “Socijalni preduzetnici su nosioci promena, sanjari i lideri, oni donose pozitivne promene u društvu i nadahnjuju druge. Konačno, oni su inovatori i pokreću ideje i rešenja za postojeće društvene probleme u društvu. Uvereni smo da će samo kombinacijom društvene odgovornosti, ekološke ravnoteže, ekonomske sposobnosti i političkog učešća sadašnje i buduće generacije moći voditi siguran i dostojanstven život” rekao je tom prilikom direktor UG Izbor.

Samo socijalno preduzetništvo jeste i može biti rešenje za mnoge probleme sa kojima se suočavamo u društvu i mogu raditi u korist građana i zajednice. Stopa nezaposlenosti stalno raste, nemanje prilika za obuke, praksu i sticanje stručnih znanja, jesu izazovi sa kojima se suočavaju mnoge kategorije stanovništva, mladi, oni sa niskim obrazovnim statusom, ili pa oni koji nemaju mogućnosti za prekvalifikacije , onima kojima nedostaju društveno odgovorni poslovne modeli da napreduju i drugi.

Tim UG Atina ponosan je na kolege iz UG Izbor iz Strumice, naročito na njihov izbor koji su načinili kako bi premostili slične izazove sa kojima se mnoge organizacije civilnog društva suočavaju, i što su ponudili konkretno rešenje za problem kako da marginalizovane ljude uključe u svakodnevne društvene i životne trendove. Iako se ovakvim koracima povećava odgovornost samih organizacija civilnog društva, one u isto vreme moraju voditi računa da i države i državni sistemi u okvirima u kojima funkcionišu, takođe doprinose i podnose deo ove odgovornosti, u meri u kojoj države moraju brinuti o svojim građanima.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti", koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija. Projekat je deo inicijative za podršku ženskom preduzetništvu, ženama u ruralnim područjima, smanjenje diskriminacije na tržištu rada i prilikom zapošljavanja i podsticanje dijaloga o značaju ekonomskog osnaživanja žena i razmene znanja i informacija među ženama preduzetnicama.