Ko su najčešće žrtve trgovine ljudima u Srbiji?

Ko su najčešće žrtve trgovine ljudima u Srbiji?

Ilustracija: Freepik.com

Prema zakonima koji su na snazi u Republici Srbiji, žene i muškarci, odrasli i deca, strani državljani kao i državljani Srbije, mogu biti identifikovani kao žrtve trgovine ljudima. Jedna od najčešćih predrasuda u vezi sa žrtvama je da su to stranci, bez dokumenata, a ne naši državljani i državljanke, i da su žrtve najčešće lakoverne i neobrazovane osobe ili naivne devojke iz drugih zemalja koje su na prevaru uvučene u situaciju trgovine ljudima.

Godinama unazad statistika pokazuje da su više od 65 posto identifikovanih žrtava trgovine ljudima u Srbiji deca i mladi. Oni su na meti trgovaca ljudima zbog seksualne eksploatacije, eksploatacije rada, a često su primorani da prose ili kradu. Dosadašnja praksa pokazuje da su žrtve trgovine ljudima najčešće maloletne devojčice između 11 i 17 godina , kao i punoletne devojke do 30 godina starosti. Devojčice se često višestruko iskoriščavaju – i to u seksualne svrhe, svrhe radne eskploatacije a ima i onih koji su iskorišćene kako bi se prinudno udale ili u pornografske svrhe. Dečaci se takođe seksualno iskorišćavaju, iako je ustaljena predrasuda da takvih situacija nema.

Trgovci ljudima su vešti u manipulaciji dece i njihovom kontrolisanju kroz kombinaciju obmana, laži, lažnih emocija, pretnji i nasilja i zbog toga su neka deca od njih posebno ugrožena. To su deca bez roditeljskog staranja, deca sa izazovima u intelektualnom funkcionisanju, deca u sukobu sa zakonom, kao i deca koja izlaze iz sistema socijalne zaštite (domova, vaspitnih ustanova, hraniteljskih porodica, prihvatilišta). U Srbiji su poslednjih nekoliko godina, posebno ranjivi migranti i izbeglice, naročito deca bez pratnje, zbog kombinacije faktora - nerešenog legalnog statusa u zemlji, jezičkih barijera, smanjenih mogućnosti zaposlenja, siromaštva i socijalne izolacije. Vrlo često su viktimizovani od strane trgovaca ljudima iz slične ili iste etničke ili nacionalne grupe od kojih im zavisi zaposlenje, sklonište ili neka druga vrsta podrške.

Ranjivost i težak položaj čine određene osobe podložnijim na situaciju trgovine ljudima od drugih, i upravo je to karta na koju igraju trgovci ljudima jer obično vrebaju osobe koje koje maštaju o boljem životu, koje nemaju zaposlenje i puno društvenih kontakata, koje imaju porodične probleme ili su već pretrpele seksualno zlostavljanje ili fizičko i psihičko nasilje, one koji nemaju mogućnost da se obrazuju… Posebno ranjive na trgovinu ljudima jesu marginalizovane grupe, beskućnici, deca u uličnoj situaciji, osobe koje žive na granici ili ispod granice siromaštva, žrtve trauma i zlostavljanja, zanemarivanja.