Koja pitanja da postavim osobi za koju mislim da je žrtva trgovine ljudima?

Koja pitanja da postavim osobi za koju mislim da je žrtva trgovine ljudima?

 Možeš li da napustiš svoj posao ukoliko to želiš?

 Možeš li slobodno da se krećeš?

 Da li te je neko povredio ili ti pretio ako si pokušao/la da odeš?

 Da li je tvojoj porodici prećeno?

 Da li živiš sa svojim poslodavcem?

 Gde spavaš i jedeš?

 Da li si dužan/na svom poslodavcu?

 Kako si stigao/la na ovu destinaciju?

 Da li imaš svoj pasoš/ličnu kartu? Ako ne, kod koga je?

Za NVO Atina sa engleskog prevela Marija Pantelić.