Krenuo sa radom novi master program “Pravo i rod” na Pravnom fakultetu

Krenuo sa radom novi master program “Pravo i rod” na Pravnom fakultetu 

Novi master programa pod nazivom “Pravo i rod” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu krenuo je sa radom. Master program je organizovan u okviru projekta Erasmus plus strateškog partnerstva u visokom obrazovanju, pod nazivom „Novi kvalitet obrazovanja za rodnu ravnopravnost – Strateško partnerstvo za razvoj studijskog programa master studija „Pravo i rod“.

Prva generacija studenata/kinja upisana u školskoj 2024/25 steći će znanja i sposobnosti za obavljanje pravničkih, a i svih drugih poslova koji se odnose na rodnu ravnopravnost i to u cilju afirmisanja ljudskih prava i vladavine prava. Ciljevi programa su da afirmiše rodno kompetentni pristup studijama prava i viskoškolskom obrazovanju u celini; da doprinese razvijanju rodno senzitivnog pristupa u pravosuđu, pri odlučivanju u organima državne uprave, stvaranju državnih/regionalnih i lokalnih propisa koji se odnose na ekonomiju, politiku, socijalnu sigurnost, medije, kulturu; da pruži odgovarajuće znanje i sposobnosti za obavljanje kako pravničkih, tako i drugih poslova koji se odnose na urodnjavanje svih relevantnih javnih politika; da doprinese razvijanju svesti o značaju rodne ravnopravnosti za afirmaciju ljudskih prava i vladavine prava. Nastava će se izvoditi u potpunosti na engleskom jeziku.

Master program se sastoji od 4 obavezna teorijska predmeta (Feminist Legal and Political Theories, Human Rights Law – Gender Perspective, International and EU Law and Gender Equality, Feminist Judgements), 2 obavezna praktična predmeta (Methodology and Practical skills, and Gender Equality Legal Clinic), kao i 13 izbornih predmeta.

Pravo na upis nemaju samo studenti/kinje sa završenim studijama prava, već i društvenih i humanističkih nauka. Nakon odbrane master rada studenti/kinje dobijaju titulu Master prava - Pravo i rod (Master of Laws in Law and Gender).

Predstavnice Udruženja građana Atina su uživale u promociji i izrazile zadovoljstvo odlukom Pravnog fakulteta da uvede master program koji uzima u obzir rodnu perspektivu u cilju profesionalnog usavršavanja sručnjaka iz različitih oblasti, a naročito onih koji su uključeni/ne u rad za žrtvama trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja. Velike zasluge za osnivanje ovakvog programa idu prof. dr Dragici Vujadinović koja je ujedno i koordinatorka LAWGEM projekta i dugogodišnja Atinina saradnica, sa kojom su članice Atine još pre više godina govorile o važnosti uvođenja ovakvihmaster programa, sa ciljem razvoja rodno senzitivnog pristupa pravosuđu. Svi zajedno sa željom iščekuju veliki odziv prve generacije studenata/kinja, kako domaćih, tako i stranih, na jedan ovako inovativan i dragocen master program koji će nadamo se svi svoje rezultate dati u skorijoj budućnosti.

Samoj promociji su izmežu ostalih prisustvovali i ministarka bez portfelja gospođa Tatjana Macura, gospođa Nataša Vučković, generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju, Tatjana Prijić, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i druge kolege i koleginice sa Pravnog fakulteta.