Lokalna Mreža u Vranju objavljuje drugi monitoring izveštaj

Sastanak Lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima grada Vranja u okviru projekta Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama održan je 16. aprila 2018. godine u Vranju.

Ovo je bio redovan sastanak na kojem je prisustvovalo 23.troje članova i članica Mreže, predstavnika lokalne samouprave, tužilaštva, policije, centra za socijalni rad, organizacija civilnog drustva, Crvenog krsta i drugih organizacija i insititucija sa lokala u Vranju. Redovno učesce na sastanku uzima i koordinator Mreze iz Preseva, direktor Centra za socijalni rad Liridon Latifi. Ove dve Mreze koordinaraju svoj rad i narocito saradjuju kada su u pitanju postovanja prava migranata i izbeglica koji žive u Centrima za azil na jugu Srbije.

Na sastanku je predstavljen drugi kvartalni monitoring izveštaj koji je Lokalna mreža Vranje izradila sa ciljem da se prati ostvarivanja prava izbeglica, migranata/kinja i iznalaze preporuka za unapredjenje sistema zastite u svakoj lokalnoj mrezi i zajednici u kojima se oni nalaze. Ovaj izveštaj produkt je rada i napora svih clanova/ica mreze u kojoj je svako dao svoj doprinos kroz sprovdjenje fokus grupnih intervjua sa migtanima, dubinskim intervjuima sa pružaocima usluga na lokalnom nivou i sl. Ovaj izveštaj kao i izveštaji drugih mreža iz Srbije, biće predočeni javnosti u što skorijem roku.

Na samom sastanku Jelena Kostić, koordinatorka za istočnu granicu UG Sigma Plus predstavila je aktivnosti koje će se u okviru projekta Gradimo zajedno (iz sabgranta koji je obezbeđen projektom) realizovati u Vranju a odnose se na podršku u obrazovanju migranata/kinja/tražioca azila kako dece tako i roditelja, koji su smešteni u Prihvatnom centru u Vranju.

Mreža je takođe diskutovala i o dešavanjima u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima i budućim koracima u ovoj oblasti, kao i o usagalašavanju preporuka Saveta za borbu protiv trgovine ljudima sa aktivnostima i ciljevima Mreže u narednom periodu. Najavljeni su i nove aktivnosti koji će biti u službi podrške postojećem sistemu i imaće nekoliko koraka dalje u građenju sistema podrške na lokalnom nivou.

Naredni sastanak Mreže u Vranju zakazan je za 18. maj 2018. godine.

Projekat “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje” usmeren je na unapređenje položaja migranata i izbeglica u Srbiji i u Makedoniji, a posebno žena i dece među njima. U šest opština u Srbiji – Subotica, Šid, Sremska Mitrovica, Beograd, Preševo i Vranje i u četiri opštine u Makedoniji – Kumanovo, Đevđelija i dve opštine u Skoplju – u saradnji sa državnim institucijama, lokalnim samoupravama i civilnim društvom, unapređujemo kvalitet suživota  lokalnog stanovništva I migranata. Projekat sprovodi Fondacija Konrad Adenauer, u saradnji sa udruženjem “Atina” i Udruženjem pravnika Makedonije, uz finansijsku podršku Evropske unije.