Lokalna podrška najranjivijim izbeglicama

NVO Atina uz podršku Populacionog Fonda Ujedinjenih nacija sprovodi projekat „Lokalna podrška najranjivijim izbeglicama”. Cilj projekta je unapređenje položaja žena i devojčica izbeglica u Srbiji. Projekat je počeo u aprilu i trajaće do kraja jula 2018. godine.

Do sada je realizovano 41 individualno savetovanja, 38 radionica osnaživanja za 398 žena i devojčica, i pružena je dugoročna podrška za 38 korisnica iz izbegličke i migrantske populacije.  Sve aktivnosti su sprovedene na tri mesta, u Centru za azil u Krnjači, Bogovađi i Reintegracionom centru Atine.

Uz pomoć ovih aktivnosti uspele smo da pružimo mogućnost ženama i devojčicama da budu slušane, poštovane, ali i da postanu zagovarateljke za svoja prava. Na radionicama su imale priliku da čuju po prvi put šta je feminizam, koja su njihova prava i kako mogu da ih ostvare, ali su učene i o aktivizmu i značaju aktivnog učešća svakog pojedinca/ke u društvu.

“Želim da zagovaram za prava žena i da svi budemo jednaki! Želim da sve devojčice idu u školu, uče, budu poštovane! Želim da bude aktivna građanka društva koja će menjati svet! – ovu su reči jedne od učesnica radionice koja redovno učestvuje u dizajniranju i sprovođenju aktivnosti na projektu. Aktivnim učestvovanjem na projektu žene i devojčice izbeglice su dobile moć odlučivanja koju do sada nisu imale. Njihova puna participacija  je omogućila održivo sprovođenje aktivnost ovog tipa i u narednom periodu.