Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima

Višedimenzionalnost fenomena trgovine ljudima zahteva sistemski angažman i strukturisanu saradnju državnih institucija i organizacija civilnog društva i iz tog razloga, projekat "Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima", koji sprovode NVO Atina i Novosadski humanitarni centar, uz finansijsku pomoć Evropske unije i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS i u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS, nudi okvir za osnaživanje svih nacionalnih kapaciteta za davanje pravovremenog i adekvatnog odgovora na probleme s kojima se žrtve i potencijane žrtve svakodnevno suočavaju.

Cilj projekta je da unapredi kapacitete lokalnih zajednica za efikasno bavljenje uzrocima, a ne samo posledicama trgovine ljudima. Ključnu ulogu u realizaciji projekta imaće i predstavnice/i iz policije, tužilaštva, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, lokalnih vlasti, filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, Crvenog krsta, Kancelarija za mlade, škola i organizacija civilnog društva u Nišu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Kragujevcu, Vranju i Subotici.