Marijana Savić, žena meseca po izboru magazina Elle

Medijske-objave---NVO-Atina--Marijana Savic

 

Marijana Savić je direktorka NVO Atina i više od 16 godina se bori protiv trgovine ljudima i za zaštitu ljudskih prava. Rad i uspeh NVO Atina su prepoznati i na svetskom nivou i 2015. godine dodeljena im je nagrada „With Girls and For Girls“ kao najistaknutijim borkinjama za ženska prava širom sveta, a primile su i američku nagradu Global Catalyst award za doprinose u zaštite dece žrtava trgovine ljudima u Srbiji. Kao osnivačica i direktorka NVO Atina, Marijana se, kroz raznovrsne inicijative i akcije, bavi pružanjem pomoći i podrške devojčicama i ženama žrtvama nasilja i trgovine ljudima. Jedan od takvih inicijativa je i Bagel Bejgl, radnja koja proizvodi bejgl pecivo i sendviče. Koncept ove radnje objedinjuje više aktivnosti od pekarstva i kulinarstva do prodaje, što je od izuzetnog značaja za osnaživanje ciljne grupe. Pokretanje Bagel Bejgla je jedinstveni primer uspešnog pokretanja ženskog socijalnog preduzeća koje može ostvarivati zaradu, od koje se dalje finansiraju programi zaštite žrtava nasilja a i omogućava im da steknu znanja, veštine i iskustvo ne bi li što lakše došli do nekog posla.

 

Divim se sifražetkinjama. Ženama borkinjama za politička prava žena i jednakost u društvu. Bez njih sada ne bismo bilei gde jesmo. One su nam poslale jasnu poruku i ostavile nam u zadatak da moramo i dalje da se borimo. Poslale su istinsku poruku protiv diskriminacije i marginalizacije, koju sledimo i danas.

Pokreće me energija ljudi oko mene. Život pun energije koja je neophodna da bismo mogli da menjamo, stvaramo i da se prilagođavamo različitim trenucima, trendovima i potrebama. To je definitivno ono bez čega ne mogu. Ljudi koji imaju tu pokretačku energiju su ono što mi je neophodno i trebaju mi u mom okruženju. To su moji pokretači.

Najvažnije je biti stalno aktivna, biti aktivistkinja u svakom pogledu i na različite teme, jer jedino to ima snagu promene. Ja verujem u to da mi kao pojedinke i pojedinci menjamo stvari značajno. Mislim da ništa nije van nas. Puno je odgovornosti na pojedniki i treba da verujemo da značajno možemo da utičemo na stvari i promenimo ih. To su mali pojedinačni koraci koji, kad pogledamo unazad, čine sve a sve promene, i loše i dobre, su deo svih nas i naših odluka. Naša su odgovornost. Ne možemo sebi da dozvolimo luksuz da budemo pasivni i indiferentni ni prema čemu.

Trčanje mi daje enegiju. Sport sam ponovo otkrila sa 40 godina i sasvim sam sigurna da je trčanje moja ljubav. To me oslobađa. A i oslobađa me svake tenzije, ono je za mene meditacija. Vreme kada mogu da budem sama sa sobom i da se jednostavno praznim. Da razmišljam i da puštam misli da same teku. Pražnjenje i punjenje energijom.Pored toga, svi koji me poznaju znaju i da volim kafanu. Hrana, i uživanje. Tako uz trčanje postižem savršen balans. :)

Uvek postoji put i izlaz iz neke situacije. I kada ne deluje tako, uvek postoji način da se određeni problemi prevaziđu. Dobar je svaki iskorak, u jednu ili u drugu stranu od onog smera u kojem se krećemo i svaki korak donosi promenu. A te promene, ma koliko se činile zastrašujućim i ma koliko ih se plašili, uvek donose dobro. To je neko novo iskustvo. Samo treba da skupimo dovoljno snage i hrabrosti da iskoračimo. Bilo gde, samo da izađemo iz svakodnevnice, ako nam ne prija. Inspiracije je puno jer za svakog postoji nešto, neki program ili aktivnost koji mogu da pomognu. Ovaj svet je toliko šarolik i bogat. Ima mnogo ljudi različitih iskustava i sudbina i toliko energije koja nas okružuje i sada nam je sve dostupno. Na nama je samo da pronađemo ono što nas ispunjava.

 

http://www.elle.rs/

U Beogradu, maj 2016. godine