Marijani Savić i Atini priznanje za aktivizam

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, američki ambasador u Beogradu, Kajl Skat, organizovao je prijem u rezidenciji i uručio priznanja zaslužnima za doprinos u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Pored Marijane Savić, direktorke NVO Atina, dobitnici priznanja su i Zorana Mihajlović, ministarka i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Slobodanka Boba Macanović iz NVO Autonomni ženski centar, Mitar Đurašković iz MUP-a, i Dragoslava Barzut iz NVO Da se zna.

Ambasador Skat je tom prilikom istakao da pravo žena i devojaka da žive bez nasilja nije samo borba kroz koju prolaze isključivo žene, aktivistkinje civilnog društva, već da je to borba u koju svi treba da se uključe. On je takođe pohvalio napore Srbije u tom pravcu, naročito usvajanje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kao i strategije i akcionog plana za sprečavanje trgovine ljudima.

Marijana Savić, osnivačica i direktorka NVO Atina, više od 16 godina se bori protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama. Kroz raznovrsne inicijative i akcije, ona se bavi pružanjem pomoći i podrške devojčicama i ženama žrtvama nasilja i trgovine ljudima.

“Ja verujem u to da mi kao pojedinke i pojedinci menjamo stvari značajno. Puno je odgovornosti na pojedinki i treba da verujemo da možemo da utičemo na stvari i promenimo ih. Ne možemo sebi da dozvolimo luksuz da budemo pasivni i indiferentni ni prema čemu”, izjavila je ona ovim povodom.

“Naša ambasada je ponosna što je pomogla radnoj grupi u izradi zakona iz oblasti nasilja u porodici i želim da poručim policiji, socijalnim radnicima, nastavnicima, nevladinim organizacijama, sudovima i brojnim drugim akterima koji rade na zaštiti od nasilja žena u porodici - hvala na vašem radu i hrabrosti”, poručio je Skat.

Originalnu vest možete pronaći ovde:
http://www.blic.rs/vesti/politika/skat-urucio-priznanja-ministarki-mihaj...