Milan Aleksić: Greška državnih institucija ne znači dozvolu medijima da nastave da krše privatnost žrtava

Milan Aleksić:  Greška državnih institucija ne znači dozvolu medijima da nastave da krše privatnost žrtava

Iako je od usvajanja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji prošlo već četiri godine, još uvek postoje nerazumevanja oko primene tog akta od strane pojedinih institucija, odnosno oko potrebe da se dosledno i adekvatno štite podaci o ličnosti građana i građanki.

Ovo je naročito osetljivo pitanje ako se radi o podacima pripadnika i pripadnica ranjivih i marginalizovanih grupa, kao što su žrtve trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja. Njihove lične podatke mogu imati policija ili pravosudni organi, ukoliko se vode postupci za ova krivična dela u kojima se žrtve pojavljuju kao oštećeni  ili svedoci.

Milan Aleksić iz organizacije Atina podseća da je “podatke žrtava potrebno adekvatno zaštititi kako bi se sprečila dalja viktimizacija žrtava i kako bi se osigurao njihov uspešan oporavak. Posebno je važno da se osigura da lični podaci žrtava iz ovih institucija ne dospeju u javnost ili u medije”.

“Objavljivanje ovih podataka nema nikakvo uporište u javnom interesu i ono ne samo da predstavlja kršenje zakona i profesionalnih standarda, već može proizvesti dugoročne i teške posledice po žrtvu i u potpunosti urušiti mogućnost da se ona oporavi. Zbog toga je, važno da se osigura zaštita ovih podataka kod samih instiucija koje ove podatke čuvaju ili obrađuju, odnosno potrebno je osigurati da oni ne “iscure” iz tih institucija”, naglašava Aleksić. Sa druge strane, čak i ako same institucije greškom, iz nehata objave takve podatke, to ne znači da mediji treba dalje da  ih prenose. Greška državnih institucija ne znači dozvolu medijima da nastave da krše privatnost i ovih ljudi i svojih profesionalnih standard”, zaključuje Milan Aleksić.

Više  o ovoj temi možete pogledati u videu putem linka: https://www.youtube.com/watch?v=9xfzTv0HeeI

Ovaj video nastao je u okviru zajedničkog projekta „Sačuvaj privatnost – odupri se pritisku“ koji zajednički sprovode organizacije Partneri za demokratske promene Srbija, Udruženje građana Atina, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Share fondacija, Beogradska otvorena škola i Da se zna, a uz podršku Evropske unije.