Na prostituciju trošimo koliko i na knjige i novine!

Fotografija: Danas.rs 

Na prostituciju trošimo koliko i na knjige i novine! 

Bruto dodata vrednost trgovine drogom u Srbiji u 2019. godini iznosila je 17,5 milijardi dinara ili oko 148,5 miliona evra, u isto vreme prostitucija je imala bruto dodatu vrednost od 15,9 milijardi dinara (135 miliona evra) i učestvovala je sa 0,29 odsto u stvaranju bruto domaćeg proizvoda. 

List Danas je objavio članak o tome https://www.danas.rs/ekonomija/na-prostituciju-trosimo-koliko-i-na-knjig... sa podacima koje smo komentarisali: 

Jelena Hrnjak iz organizacije Atina za list Danas: "Podatak koji posebno zabrinjava jeste porast prostitucije, o čemu statistika govori. Ono što me posebno zabrinjava jeste odluka države da uopšte razmatra kroz prizmu ekonomije i prihoda jednu kriminalnu delatnost u kojoj su žene i devojčice izložene nasilju, zloupotrebama, riziku od trgovine ljudima. Smatram da umesto što govorimo o tome koliko prostuticija i druge vrste kriminala "donose" ekonomiji, treba da govorimo i da dobijemo informaciju o tome koliko država i svi građani i građanke "gube" novca, zbog neefikasnog odgovora države na nasilje i zloupotrebu devojčica i žena o kojoj i sada govorimo. Zbog toga želim da postavim pitanje ulaganja u prevenciju, izdvajanje na usluge podrške za devojčice i žene koje žele da izađu iz prostitucije, procesuriranje i oporavak žrtava. Govorim samo o materijalnim troškovima, a imam na umu da su daleko veći nematerijalni troškovi, psihička bol i patnja koja je nenadoknadiva".