Nedovoljan broj sigurnih kuća u Srbiji, gde je problem?

Fotografija preuzeta sa sajta www.nnedv.org

Sigurne kuće u Srbiji mogu da prime samo četvrtinu korisnika, od broja koji je propisan u zemljama Evropske unije. To je pokazalo je istraživanje o radu sigurnih kuća, koje je sprovelo Udruženje građana "Atina". Rezultati pokazuju da postoje izazovi i u dobijanju dozvola za njihov rad. Međutim, nadležni tvrde da to ne utiče na kvalitet usluge, jer su prepreke uglavnom administrativne, a korisnicama poručuju da su sigurne kuće za sve njih - zaista sigurne.

U Srbiji trenutno radi 11 sigurnih kuća a broj raspoloživih mesta je za 3/4 manji od Evropskog standarda, pokazuje istraživanje koje je sprovelo udruženje građana "Atina". Cilj tog istraživanja je da utvrdi realno stanje u prihvatilištima za žene i decu žrtve nasilja kao i da mapiraju izazove sa kojima se sigurne kuće suočavaju, napominje Andrijana Radojičić iz "Atine".

"Mi zapravo, kao država imamo 1/4 onoga što zahteva standard Saveta Evrope. Za naš broj stanovnika taj broj bi iznosio 719 sigurnih kuća, a mi imamo 190." objašnjava Radojičić.

Problem je i dobijanje dozvole za rad, kao na primer Sigurna kuća u Somboru, čija rukovoditeljka Jelena Stakić kaže da bez obzira na to što nemaju licencu, tokom prošle godine zbrinuli su oko 40 žena i dece. Stakićeva objašnjava da imaju zaposlena dva stručna radnika i dva saradnika, iako bi prema postojećem Pravilniku trebalo da ih bude pet.

"Licencu za rad nemamo, zahtev se nikada nije ni podnosio, s obzirom da na kapacitet od 10 korisnika, potrebno je angažovati 5 stručnih radnika i 2 saradnika, koje mi nemamo." To, međutim, ne umanjuje bezbednost korisnika i kvalitet rada te Sigurne kuće, dodaje Stakić.

"Mi obezbeđujemo psihološku podršku, savetovanje, pristup zdravstvenoj zaštiti, upućivanje na osposobljavanje za rad, posredovanje pri zapošljavanju, koordinaciju sa drugim službama u zajednici. Jedna naša korisnica je dan nakon napuštanja Sigurne kuće, zasnovala radni odnos našim posredstvom." dodaje Stakić.

Opširnije u audio zapisu: https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/nedovoljan-broj-sigurnih-kuca-u...(audio)_1442030.html