Sadašnji donatori

Sigrid Rausing Trust je britanska fondacija, osnovana 1995. godine, koja podržava ljudska prava na globalnom nivou.
https://www.sigrid-rausing-trust.org/

 

 

Evropska unija
http://www.europa.rs/

 

 

 

 

 

 

 

Oak Fondacija koristi svoje resurse da ukaže na probleme od globalnog, lokalnog i od značaja za životnu sredinu, posebno na one koji u velikoj meri utiču na živote ljudi u nepovoljnom položaju.

www.oakfnd.org

 

 

 

Schüler Helfen Leben je najveća nemačka humanitarna organizacija kojom rukovode mladi i koja u sedam zemalja severoistočne Evrope radi sa mladima na polju obrazovanja.

Od 1998. godine, Schüler Helfen Leben organizuje Dan socijalne podrške 9. jula, i to je najveća kampanja mladih u Nemačkoj kada učenici na jedan dan školsko okruženje zamene poslovnim i kroz to prikupljanju sredstva za ostvarenje svog cilja a to je da mladi ljudi na Balkanu uživaju jednak pristup obrazovanju, žive život bez siromaštva i diskriminacije, i aktivno se angažuju za korist svog društva.

Takođe, Schüler Helfen Leben podržava organizacije civilnog društva i na jedinstven način vrši odabir projekata tako što se 250 studenata iz škola učesnica sastaju da bi odlučili koji će novi projekat biti finansiran.

 

 

 

 

UNODC je globalni lider u borbi protiv narkotika i međunarodnog kriminala. Osnovana 1997. godine, spajanjem Programa kontrole droga UN-a i Centra za prevenciju međunarodnog kriminala, UNODC deluje u svim regionima sveta, putem razgranate mreže terenskih kancelarija. UNODC se oslanja na dobrovoljne priloge, pretežno od strane vlada, za 90% svog budžeta.

http://www.unodc.org/unodc/human-trafficking-fund.html

 

 

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
La République française

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/

 

 

 

 

The International Rescue Committee (IRC) odgovara na najgore humanitarne krize i pomaže ljudima da prežive i ponovo izgrade svoje živote. IRC radi u preko 40 zemalja i 25 američkih gradova na izgradnji bezbednosti, dostojanstva i nade.

 

http://www.rescue.org/

 

 

 

 

 

 

  UNFPA: Organizacija koja se zalaže za svet u kome je svaka trudnoća željena, svaki porodjaj siguran i gde je potencijal svake mlade osobe      ispunjen.

  http://www.unfpa.org/

 

 

 

 

UUSC unapređuje ljudska prava kroz grassroots saradnju. U dvadesetak zemalja sveta, UUSC radi na negovanju socijalne pravde i stvaranju sveta bet opresije. Inovativni pristup i merljivi rezultati organizacije vezani za promociju ekonomske pravde, jačanje ekološke pravde i taštite prava u riziku, zasnovani su na verovanju da svi ljudi imaju inherentnu moć, dostojanstvo i prava.

http://www.uusc.org/

 

 

 

 

Catholic Relief Services je međunarodna humanitarna agencija katoličke zajednice u SAD.

http://www.crs.org

 

 

 

 

 

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

http://www.kas.de

 

 

 

 

DONATORI I PARTNERI U PRETHODNOM PERIODU

 

 

 

 

Oxfam je međunarodna konfederacija od 17 organizacijakoje rade u oko 94 zemalja širom sveta sa ciljem da pronađu rešenja za siromaštvo i šta smatra nepravdom širom sveta.

https://www.oxfam.org/

 

 

 

 

 

Start Network je transformativna humanitarna mreža vodećih međunarodnih NVO, koje rade zajedno na povezivanju ljudi u krizi sa najboljim mogućim rešenjima.

http://www.start-network.org/

 

 

 

 

Kao međunarodna organizacija za saradnju na polju održivog razvoja i sa aktivnostima širom planete, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH podržava napore Nemačke vlade u dostizanju ciljeva svoje razvojne politike nudeći održiva i trajna rešenja za politički, ekonomski, ekološki i društveni razvoj u globalizovanom svetu. Radeći u često teškim uslovima, GIZ promoviše složene procese društvenih reformi. Osnovni cilj rada GIZ-a je poboljšanje uslova za život ljudi na održivoj osnovi.

http://zamislizivot.org/giz/

 

 

UN Women je organizacija Ujedinjenih nacija posvećena rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena. Globalna pobornica za rodna pitanja, organizacija UN Women je osnovana kako bi ubrzala progres ka ostvarivanju potreba žena i devojčica širom sveta.

http://www.unwomen.org

 

 

 

 

Trag fondacija je domaća fondacija čiji je cilj podsticanje aktivnog uključivanja građana i građanki u društvene promene u Srbiji.

www.tragfondacija.org/

 

 

 

 

 

 

 

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji.
www.fosserbia.org

 

 

GFC radi na unapređenju dostojanstva dece širom sveta. Njihova misija se zasniva na davanju malih donacija inovativnim organizacijama u lokalnim zajednicama i koje rade sa decom koja su danas u svetu najnezaštićenija, i pritom koriste moć dečijih knjiga, filmova i dokumentarne fotografije, a radi promocije globalnog razumevanja.

http://www.globalfundforchildren.org

 

 

Hyatt hotelska korporacija, sa sedištem u Čikagu, je vodeća globalna ugostiteljska kompanija, ponosna na to što od početka čini da se gosti osećaju i više nego dobrodošlo. Od 31. marta 2014. godine, svetski portfolio kompanije sastoji se od 554 poseda u 47 zemalja. Hyatt Regency Beograd, kao deo osnovnog brenda, naširoko je poznat po tradiciji inovacija razvijanoj tokom četvrt veka sa misijom da obezbede autentično gostoprimstvo tako što prave razliku u životima ljudi sa kojima se sreću svakoga dana.

http://hyattregencybeograd.rs

 

 

 

 

IOM je vodeća međunarodna organizacija za migracije posvećena principu da od humane i uređene migracije koristi imaju i migranti i društvo.

http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp

 

 

 

 

 

 

Fondacija King Baudouin je nezavisna, pluralistička organizacija koja deluje kako u Belgiji tako i na evropskom i međunarodnom nivou. Naše delovanje se zasniva na trajnoj promociji opšte pravde, demokratije i poštovanja različitosti. Fondacija je osnovana 1976. u trenutku kada je kralj Boduin obeležavao 25 godina na prestolu.

http://www.kbs-frb.be/index.aspx?langtype=1033

 

 

 

 

 

Kancelariju za saradnju sa civilnim drustvom Vlade Republike Srbije
http://civilnodrustvo.gov.rs/

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo rada i socijalne politike
www.minrzs.gov.rs

 

 

 

Sa 56 zemalja iz Evrope, Centralne Azije i Severne Amerike, OEBS predstavlja u svetu najveću regionalnu organizaciju za bezbednost. On nudi prostor za političke pregovore i donošenje odluka u oblastima ranog upozoravanja, prevencije sukoba, upravljanja krizom i post-konfliktim oporavkom, i sprovodi političke odluke država članica kroz svoju jedinstvenu mrežu misija na terenu.

www.osce.org/serbia

 

 

 

Save the Children je vodeća svetska nezavisna organizacija za decu. Mi radimo u 120 zemalja. Mi spasavamo dečije živote; borimo se za njihova prava; pomažemo im da ostvare svoje potencijale.

http://www.savethechildren.net

 

 

 

 

 

Švajcarska pomaže tranziciju Srbije kroz bilateralnu saradnju još od 1991. godine, u ukupnom iznosu od više od 300 miliona švajcarskih franaka uz godišnje ulaganje od 15 miliona švajcarskih franaka.

Saradnja Švajcarske sa Srbijom prati smernice Strategije saradnje sa Srbijom 2010-2013 (Cooperation Strategy Serbia 2010 - 2013), koja je formulisana sa glavnim švajcarskim partnerima u Srbiji. Sveukupni cilj strategije je da podrži napore Srbije u evropskim integracijama doprinoseći (1) socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva, kao i (2) povećanju konkurentnosti privrede Srbije. Četiri ključna domena saradnje su: ekonomski razvoj, vladavina prava i demokratija, obrazovanje i energetska efikasnost i obnovljiva energija.
Švajcarska takođe podržava regionalne programe i finansira male lokalne projekte. Shvatajući značaj migracija na zapadnom Balkanu, Švajcarska u tom pogledu podržava partnerske odnose u regionu putem operativnih programa koje realizuje SDC. Saradnja se odvija preko dve savezne agencije: Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) pri Saveznom ministarstvu za inostrane poslove i Državnog sekretarijata za privredu (SECO) pri Saveznom ministarstvu za privredu.
Švajcarska kancelarija za saradnju u Srbiji, sa sedištem u Beogradu, zadužena je za nadgledanje svih aktivnosti ovog programa u zemlji.
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/serbia/sr/Home

 

 

UN.GIFT Srbija je zajednički program UNHCR, UNDOC i IOM za borbu protiv trgovine ljudima.

www.ungiftserbia.org

 

 

 

Viasat Broadcasting (VB) je deo Modern Times Group (MTG), koja predstavlja međunarodnu grupu emitera zabavnih programa čije aktivnosti sežu na četiri kontinanta i tiču se besplatnih televizijskih programa, televizijskih programa uz pretplatu, radija i poslovanja vezanog za proizvodnju programskog sadržaja. VB-MTG s tim u vezi omogućava pristup besplatim TV kanalima, TV kanalima za koje se plaća pretplata, i koji su dostupni bilo preko Viasat satelitske mreže, bilo preko mreža drugih operatera, a takođe korišćenje TV sadržaja omogućava i na internetu. Kao akcionar MTG ima najveći udeo u CTC Media, vodećoj nezavisnoj televizijskoj kompaniji u Rusiji. MTG je kompanija koja je u porastu i čijim akcijama se trguje na Nasdaq OMX berzi u Stokholmu.
http://www.mtg.se/

 

 

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) već više od 65 godina štiti prava i dobrobit izbeglica širom sveta.

www.unhcr.org