Novi izveštaj: Žene izbeglice u riziku u Evropi

Sa zadovoljstvom predstavljamo izveštaj  Žene izbeglice u riziku u Evropi koji je priredila Inicijativa dobitnica Nobelove nagrade.

U izveštaju se razmatraju rizici sa kojima se suočavaju žene izbeglice dok se nalaze na opasnom putu preko Evrope. Izveštaj navodi da su žene ranjive na tačkama zastoja duž rute, i čak još ranjivije kada stignu u prihvatne centre koji nemaju sigurne i odvojene prostore u kojima bi žene spavale. Žene takođe doživljavaju seksualno nasilje u alarmantnim stopama, a trenutno nekažnjavanje rodno zasnovanih zločina počinjenih nad ženama izbeglicama iznosi celih 100%. Veliki je broj trudnica među ženama izbeglicama bez pristupa prenatalnoj ili postnatalnoj nezi.

U izveštaju se takođe ističu organizacije civilnog društva koje danonoćno rade kako bi odgovorile na potrebe žena izbeglica na kreativne i inovativne načine. Grupe poput NVO ATINA su u prvim redovima, i pružaju psihosocijalne usluge za žene izbeglice. U izveštaju se naglašava i potreba za boljim državnim strategijama koje bi pružile adekvatan odgovor na potrebe žena.

U novembru 2015. godine, dobitnice Nobelove nagrade Džodi VilijamsŠirin Ebadi i Tavakul Karman vodile su Opening Borders: #WomenRefugeesWelcome – delegaciju žena eksperata na Balkan i u Nemačku kako bi se upoznale sa iskustvima žena izbeglica koje beže od rata. Duž rute, članice delegacije sastale su se sa organizacijama civilnog društva koje neumorno rade na pružanju podrške ženama izbeglicama. Delegacija je istakla i glavne uzroke izbegličke krize – uključujući i rat u Siriji – i pozvala na prekid sukoba.

Preuzmite primerak izveštaja ovde ili ga pročitajte onlajn na: http://nobelwomensinitiative.org/wp-content/uploads/2016/03/Opening-Borders-Report_FINAL_WEB-1.pdf.

Tekst u originalu možete pronaći ovde:

http://nobelwomensinitiative.org/2016/03/new-report-women-refugees-at-ri...