Novi izveštaji o trgovini ljudima u Evropi

Komesar Sesilija Malmstrom na konferenciji za novinare u Briselu. Foto: Evropska komisija 

U periodu od 2010-2012. godine, države članice EU registrovale su 30.146 žrtava trgovine ljudima. Iza ovog broja kriju se ljudske tragedije, slomljene nade i uništeni planovi za bolji život. U istom periodu, širom EU prijavljen je 8.551 krivični postupak protiv trgovaca ljudima. 80 procenata žrtava trgovine ljudima bile su žene, a preko 1.000 dece registrovano je kao žrtve trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Ovi podaci deo su statističkog izveštaja o žrtvama i počiniocima trgovine ljudima, objavljenog od strane Evropske komisije. 

Izveštaj takođe pokazuje da su mnoge konkretne mere protiv ovog ozbiljnog kršenja ljudskih prava preduzete tokom perioda od 2010-2014. godine, kao što je bolja saradnja sa civilnim društvom, i smernice izdate graničnim organima i ostalim akterima o tome kako da bolje identifikuju žrtve.

Povodom obeležavanja 8. Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobra 2014. godine, komisija danas preispituje sve koordinisane napore koji su učinjeni tokom mandata Evropske komisije u periodu 2010-2014. godine, u cilju iskorenjivanja trgovine ljudima. Usvajanjem Direktive EU o borbi protiv trgovine ljudima 2011. godine, sudovi širom Evrope počeli su jednako oštro da sude zločine koji se odnose na trgovinu ljudima, uz jednake zatvorske kazne, a zemlje EU su u obavezi da obezbede odgovarajuću podršku žrtvama. Takođe, u Strategiji EU o trgovini ljudima za period od 2012-2016. godine, EU je odredila 40 konkretnih i praktičnih mera protiv trgovine ljudima, stavljajući u prvi plan zaštitu i prava žrtava.

Evropska komisija predstavila je danas srednjoročni izveštaj EU strategije za period od 2012-2016. godine, zajedno sa statističkim izveštajem o žrtvama i počiniocima za period od 2010-2012. godine. Komisija je takođe izvestila o korišćenju Direktive o dozvoli boravka žrtvama koje nisu državljani EU.

Evropski komesar za unutrašnje poslove, Sesilija Malmstrom, kaže: “Kada sam preuzela dužnost komesara za unutrašnje poslove, pre skoro pet godina, jedan od glavnih prioriteta bio mi je rad na iskorenjivanju trgovine ljudima. U to vreme, iskorenjivanje trgovine ljudima nije zauzimalo visoku poziciju na listi političkih prioriteta, i mnoge zemlje nemarno su se odnosile prema ovom zločinu. Danas, možemo da budemo ponosni na sve što je postignuto u cilju prevencije ove moderne trgovine robljem. Prešli smo sa reči na dela. Moramo nastaviti neumorno da radimo na tome, u Evropi i van naših granica. Dugujemo to ženama, muškarcima, devojčicama i dečacima koje, u ovom trenutku, neko drži protiv njihove volje i eksploatiše u užasnim uslovima. Svaka žrtva trgovine ljudima je previše.”

Deo statistike:

  • 30.146 žrtava registrovano je u 28 država članica EU tokom tri godine, 2010-2012. Vlasti država članica postaju bolje u identifikovanju i stupanju u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima.
  • 80% registrovanih žrtava su žene.
  • 16% registrovanih žrtava su deca.
  • Preko 1.000 dece registrovano je kao žrtve trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.
  • 69% registrovanih žrtava su žrtve seksualne eksploatacije.
  • 95% registrovanih žrtava seksualne eksploatacije su žene.
  • 71% registrovanih žrtava radne eksploatacije su muškarci.
  • 65% registrovanih žrtava su državljani EU.
  • 8.551 krivični postupak za trgovinu ljudima prijavljen je od strane država članica tokom tri godine, 2010-2012.
  • Preko 70% trgovaca su muškarci. U taj procenat ulaze osumnjičeni, krivično gonjeni i osuđeni trgovci. 3.786 presuda za trgovinu ljudima je prijavljeno od strane država članica u periodu od tri godine.

OPŠIRNIJE

Duže saopštenje za medije je takođe dostupno, uz infografiku o žrtvama, kompletan statistički izveštaj, srednjoročni izveštaj o strategiji borbe protiv trgovine ljudima, i izveštaj o upotrebi Direktive o dozvoli boravka. Fotografije i video sa konferencije za štampu Sesilije Malmstrom mogu se preuzeti sa portala Evropske komisije. Više informacija o borbi protiv trgovine ljudima možete naći na sajtu EU za borbu protiv trgovine ljudima: ec.europa.eu/anti-trafficking 

Za NVO Atina text prevela Marija Pantelić

Text u originalu možete pronaći ovde:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/news/archives/2014/10/20141017_en.htm