NVO Atina na Četvrtom Međunarodnom Forumu Mladih Evropskog Centra za mir i razvoj

Tema četvrtog međunarodnog foruma mladih ECMR je bila Kultura mira sa posebnim osvrtom na izbegličku krizu i mlade. Forum je okupio mlade profesionalce iz nekoliko zemalja Evrope koji su imali priliku da podele svoja iskustva u radu sa izbeglicama, nauče nove stvari, ali i sklope partnerstva i prijateljstva.

NVO Atina je forumu mladih dala svoj doprinos prenošenjem iskustava u direktnom radu sa ženama i decom iz izbeglicke populacije koje su preživele trgovinu ljudima ili rodno zasnovano nasilje.

Ovaj događaj je bio savršena prilika da se razviju nove ideje i prijateljstva koji će u budućnosti biti prilika za sve učesnike da se bore za prava obespravljenih u zemljama iz kojih dolaze ali i šire.

Svojim učešćem NVO Atina je obogaćena za jos jedno novo iskustvo, novim znanjima, ali i prijateljstvima.