NVO Atina na forumu “Partnerstvo sa muškarcima i dečacima za rodnu ravnopravnost”

NVO Atina u Minsku na Regionalnom forumu “Partnerstvo sa muškarcima i dečacima za rodnu ravnopravnost”
Regionalni forum “Partnerstvo sa muškarcima i dečacima za rodnu ravnopravnost” održan je 27. novembra u Minsku u organizaciji Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u saradnji sa Ministartsvom unutrašnjih poslova Republike Belorusije i Ministarstvom socijalne zaštite Republike Belorusije uz podršku Ambasade Ujedinjenog kraljevstva. 
Forum u Minsku okupio je 80 eksperata i ekspertkinja, praktičara i praktičarki i lidera i liderki u Evropi koji su diskutovali o važnosti uključivanja dečaka i muškaraca u pružanje napora u oblasti rodne ravnopravnosti kroz brigu o deci, promociju roditeljstva i angažovanje u okviru neplaćenih poslova u domaćinstvu. 
Forum se fokusirao na inovativne pristupe aktivnog uključivanja muškaraca u postizanje rodne ravnopravnosti uz paralelan proces rada u oblasti osnaživanja žena. 
Predstavnica NVO Atina Zorana Parezanović predstavljala je jednu od nekoliko organizacija civilnog društva koje ulažu napore u ostvarivanju cilja rodne ravnopravnosti kroz poboljšanje položaja žena u društvu.