NVO Atina na sastanku o Globalnom sporazumu za sigurne migracije za Zapadni Balkan

Atina na subregionalniom konsultativnom sastanaku o Globalnom  sporazumu za sigurne, uređene i regularne migracije za Zapadni Balkan

                                                    

Subregionalni konsultativni sastanak o Globalnom porazumu za sigurne, uređene i regularne migracije za Zapadni Balkan održan je tokom juna meseca u Sarajevu u organizaciji Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Sastanak je bio prilika za jačanje dijaloga i konsultativnog procesa u ovoj subregiji, s ciljem lakše identifikacije poruka koje bi zemlje mogle predstaviti na Tematskim sednicama u oviru GCM-a pre održavanja sastanka za ocenu postignutnog zaključno sa decembrom 2016. godine.

Skup je imao funkciju foruma koji je učesnicima pružio priliku za iznošenje stavova o ključnim temama i pitanjima na koja bi GCM, pa je stoga svaka panel diskusija imala u fokusu način na koji bi GCM mogao otkloniti nedostatke u politikama i implementaciji u okviru prepoznate teme, kao I da iskoristi prednosti dobrog upravljanja u okviru svake od njih – Uključivanje dijaspore u razvoj – uloga I doprinos migrantskih zajednica u okviru svih stubova održivog razvoja na Zapadnom Balkanu, Masovna pomeranja stanovništva u kriznim situacijama – primena naučenih lekcija iz migrantske i izbegličke krize na području Evrope i MediteranaRanjihovost i zaštita migranatapristup zasnovan na rešenjima za smanjivanje ranjivosti, kvalitetnijoj zaštiti i osnaživanju migranata i Regionalna mobilnost radne snage – izazovi i mogućnosti.

U okviru trećeg panela Ranjihovost i zaštita migranatapristup zasnovan na rešenjima za smanjivanje ranjivosti, kvalitetnijoj zaštiti i osnaživanju migranata koji je moderirao Peter Van der Auweraert, subregionalni coordinator za Zapadni Balkan ,predstavnica NVO Atina podelila je ekpertizu ogranizacije u radu sa posebno ranjivim kategorijama – žrtvama rodno zasnovanog nasilja I trgovine ljudima i dobre prakse i efikasnosti postojećih javnih politika kao odgovora na potrebe izneglica i migranata koje će umanjiti ranjivost i rizike i omogućiti pristup svim mogućim pravima.

Nakon sastanka pripremljen je završni izveštaj sa popisom utvrđenih preporuka za delovanje koje će biti upućene vlastima radi kvalitetnijeg planiranja njihove podrške Sporazumu, kako je predviđeno rezolucijom Generalne skupštine Ujedninjenih nacija.