NVO Atina na sastanku sa stipendistima Fondacije Konrad Adenauer

Sa stipendistima Fondacije Kondrad Adenauer proveli smo dva sata razgovora o radu NVO Atine, izbegličkoj krizi i našem radu na terenu sa njima. Stipendisti su bili posebno zainteresovani da saznaju kako izgleda rad sa najranjivijima među izbegličkom populacijom, osobama koje su preživele neki oblik nasilja ili iskorišćavanja, maloletnicima bez pratnje i decom.

Predstavnice NVO Atine su podelile svoja iskustva u radu sa izbeglicama, sa kojim se izazovima susreću i kako odgovaraju na njih na svakodnevnom nivou.  Za nas u Atini je ovo predstavljalo važnu razmenu ideja, znanja i  energije koje predstavlja pokretačku snagu u našem radu.