NVO Atina proglašena Hyatt Thrive partnerom za 2016. godinu

Nakon podrške programima socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima koje NVO Atina sprovodi, Hyatt Regency Beograd je i ove godine nagradio Atininin trud i zalaganje u zajednici, dodelom Hyatt Thrive Leadership nagrade.

Hyatt radi na stvaranju sredine u kojoj će ljudi imati priliku da napreduju, izgradnjom snažnih zajednica i podsticanjem održivih praksi. Njihova platforma korporativne odgovornosti formalizovana je 2011. godine, i svoje napredovanje gradi na ravnoteži između dobrobiti poslovanja i prosperiteta i zdravlja lokalnih zajednica. Napredak Hyatt-a zasniva se na četiri ključna stuba, koji su od odlučujućeg značaja za negovanje uspešne zajednice - održivost životne sredine, obrazovanje i lični napredak, zdravlje i zdrav život, i ekonomski razvoj i investicije.

Hyatt Thrive izgrađen je na razumevanju da kroz akcije, kako velike tako i male, možemo ostvariti veliki uticaj na živote ljudi i zajednica. Postavljanjem ciljeva, merenjem napretka i radom u ovim oblastima, oni nastoje da ostvare opipljiv uticaj unutar i izvan zidova svojih hotela. Ovaj uticaj pojačan je angažovanjem partnera koji svesrdno doprinose zajednicama u kojima žive. A, kada ljudi i zajednice napreduju, uspeh je neminovan.

 

http://hyattregencybeograd.rs/