NVO Atina sa sastanku regionalne ekspertske grupe

<p>Polovinom novembra, Jelena Hrnjak je ispred NVO Atina učestvovala na sastanku Regionalne ekspertske grupe za jačanje kapaciteta kako bi se poboljšale zajedničke istražne radnje i krivično gonjenje ali i stalo na put nezakonitim finansijskim tokovima koji proističu iz krijumčarenja migranata u Jugoistočnoj Evropi.<br />
Sastanak je održan u Beogradu u organizaciji UNDOC – Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal i&nbsp; Ministarstava unutrašnjih poslova Srbije i Francuske.</p>

<p>Predstavnica NVO Atina je prenela iskustva organizacije vezana za identifikaciju žrtava trgovine ljudima tokom izbegličke krize, izazovima intervencija i potencijalnim rešenjima koja bi olakšala određene situacije.</p>

<p>&nbsp;</p>