NVO Atina sa sastanku regionalne ekspertske grupe

Polovinom novembra, Jelena Hrnjak je ispred NVO Atina učestvovala na sastanku Regionalne ekspertske grupe za jačanje kapaciteta kako bi se poboljšale zajedničke istražne radnje i krivično gonjenje ali i stalo na put nezakonitim finansijskim tokovima koji proističu iz krijumčarenja migranata u Jugoistočnoj Evropi.
Sastanak je održan u Beogradu u organizaciji UNDOC – Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal i  Ministarstava unutrašnjih poslova Srbije i Francuske.

Predstavnica NVO Atina je prenela iskustva organizacije vezana za identifikaciju žrtava trgovine ljudima tokom izbegličke krize, izazovima intervencija i potencijalnim rešenjima koja bi olakšala određene situacije.