Obeležavanje međunarodnog dana devojčica

Od 2011. godine, odlukom UN obeležava se međunarodni dan devojčica. Ovaj dan obeležava se širom sveta s ciljem da se skrene pažnja na ugrožavanje prava devojčica u oblastima kao što su dostupnost obrazovanja, zdravstvena zašita, izloženost različitim oblicima nasilja i drugim praksama koje utiču na ogrožavanje i povredu prava devojčica. 

NVO Atina godinama obeležava ovaj dan, nastojeći da podigne svest o položaju devojčica u društvu, njihovim pravima i podstakne akcije koje će doprineti poboljšanju njihovog položaja i osnažiti ih da prezmu uloge donositeljki odluka i aktivistkinja u njihoj lokalnoj zajednici.

U Novom Pazaru, NVO Atina  u saradnji sa Lokalnom kancelarijom za mlade i Udruženjem psihologa organizovala je lokalnu akciju na gradskom trgu – Ja sam devojčica koja je za cilj imala promovisanje prava devojčica i povećanju svesti o rodnoj (ne)ravnopravnosti. Ovim događajem pažnja javnosti i građana usmerena je i  na ugrožavanje prava devojčica u oblastima kao što su dostupnost obrazovanja, zdravstvena zaštita, seksualno i reproduktivno zdravlje, zakonska prava i zaštita od diskriminacije, nasilja i ugovorenih brakova.

Osim edukativno-kreativnih radionica koje su tokom akcije bile dostupne za devojčice svih uzrasta, u okviru Info kutka, građanke i građani Novog Pazara imali priliku da se informišu o aktuelnom projektu “Sa devojkama i za devojke” - Podrška lokalnim kancelarijama za mlade u podizanju svesti u oblasti rodno zasnovanog nasilja, koji Udruženje građana Atina za borbu protiv trgovine ljudima trenutno sprovodi u Novom Pazaru sa lokalnom kancelarijom za mlade. Na lokalnoj akciji učestvovalo je oko 60 devojčica uzrasta od 4 do 18 godina.

U partnerstvu sa lokalnom dečjom igraonicom u Vranju, NVO Atina facilitirala je radionicu na temu prava devojčica i rodnih uloga na kojoj je prisustvovalo i 16 devojčica iz Irana, Iraka i Avganistana koje trenutno borave u tranzitno-prihvatnom centru Vranje. Devojčice su na radionicu dobile priliku da nominuju dečja prava koja treba da se poštuju svuda u svetu, sa posebnim fokusom na ona koja se odnose na devojčice, u cilju obeležavanja svetskog dana devojčica.

“Imam pravo da budem srećna jer sam devojčica. I da kao devojčica ostvarim sva prava koja mi pripadaju. Nikom nije dozvoljeno da me zbog toga povredi.”
“Imam pravo na svoja prava!”

U Centru za azil u Krnjači održana je radionica za 13 devojčica iz Agvanistana i Irana. Ne mogu me naterati da prestanem da sanjam naziv je radionice na kojoj su  devojčice iz ovog centra imale priliku da na kreativan način predstave svoje snove i  maštanja.