Održan regionalni susret članova Lokalnih mreža na projektu „Gradimo zajedno“

U cilju umrežavanja koleginica i kolega iz svih mreža sa projekta "Gradimo zajedno: monitoring i javno zastupanje", na Srebrnom jezeru, organizovano je okupljanje članova deset lokalnih mreža iz Srbije i Makedonije. Pred 100 učesnica/ka emitovani su dokumentarni filmovi o izbegličkoj krizi i njenim posledicama. Nakon toga je razgovarano o izazovima integracije u Srbiji i Makedoniji uz zaključak da sistem integracije vredi graditi i razvijati jer је društvo jako onoliko koliko se brine o najslabijim članovima.

Osim diskusije, organizovan je i razgovor između članova mreža sa predstavnicima organizacijama civilnog društva koje su dobile grant za sprovođenje projekata javnog zastupanja u svojim zajednicama.

Na okupljanju su učestvovali predstavnici i predstavnice sledećih institucija i organizacija: NVO Cosmo, OŠ „Matko Vuković“, Dom za decu „Kolevka“, Gradsko veće Grada Subotice, CSR Subotica, NVO HCIT iz Subotice; CSR Šid, Crveni krst Šid, Dom zdravlja Šid iz Šida; NVO Ženska inicijativa „Jefimija“, CSR „Sava“ Sremska Mitrovica, Više javno tužilaštvo Sremska Mitrovica, Dom zdravlja Sremska Mitrovica, NSZ Sremska Mitrovica, Gradska uprava Grada Sremske Mitrovice, Crveni krst Sremska Mitrovica i NVO BCM iz Sremske Mitrovice; NVO Atina, KAS, NVO Adra Srbija, NVO SOS Dečija sela Srbija, CSR Beograd, NVO JRS i NVO Čovekoljublje iz Beograda; CSR Preševo, NSZ Preševo, Opština Preševo i UNHCR iz Preševa; OŠ „Kralja Petar I“, OŠ „Vuk Karadžić“, PU Niš, NVO Sigma Plus, NVO PEC, Crveni krst Niš, CSR Niš, NVO Indigo i NSZ Niš iz Niša; Zdravstveni centar Vranje, PU Vranje, Gradsko veće Grada Vranja, Prihvatilište za odrasla i stara lica Vranje, Više javno tužilaštvo Vranje, CSR Vranje, NSZ Vranje i Savet za migracije Vranje iz Vranja; NVO DROM, Opštinska uprava Kumanovo, Zdravstveni centar Kumanovo i NVO Spektar iz Kumanova; NVO MYLA, NVO NSRR, Institut za ljudska prava, Crveni krst Skoplje, CSR Skoplje, Nacionalno veće za rodnu ravnopravnost i NVO MLA iz Skoplja.

Projekat „Gradimo zajedno“ polako ulazi u poslednju fazu sprovođenja, a do sada su već objavljene nacionalne i regionalne studije o položaju izbeglica, formirane su lokalne mreže u deset gradova i opština u Srbiji i Makedoniji, održano je 20 treninga o monitoringu i javnom zastupanju, dodeljeni su grantovi organizacijama civilnog društva sa lokala, snimljeni su dokumentarni filmovi o integraciji, dok su monitoring izveštaji još uvek u fazi kreiranja.

Projekat “Gradimo zajedno: monitoring i javno zastupanje” usmeren je na unapređenje položaja migranata i izbeglica u Srbiji i u Makedoniji, a posebno žena i dece među njima. U sedam opština u Srbiji – Subotica, Šid, Sremska Mitrovica, Beograd, Preševo, Niš i Vranje i u tri opštine u Makedoniji – Kumanovo, Đevđelija i Skoplje – u saradnji sa državnim institucijama, lokalnim samoupravama i civilnim društvom, unapređujemo kvalitet suživota lokalnog stanovništva i migranata. Projekat sprovodi Fondacija Konrad Adenauer, u saradnji sa udruženjem “Atina” i Udruženjem pravnika Makedonije, uz finansijsku podršku Evropske unije.