Održan trening o monitoringu u Sremskoj Mitrovici

Nakon Šida, trening o monitoringu održan je i u Sremskoj Mitrovici. Predstavnici Centra za socijalni rad “Sava”, Nacionalne službe za zapošljavanje, udruženja Jefimija i Solidarnost, gradske uprave, Crvenog krsta, Balkanskog centra za migracije i humanitarne aktivnosti, Višeg javnog tužilaštva i Povereništva za izbeglice su tokom 13. i 14. novembra saznali na koji način mogu da prate, monitorišu sistem koji se u Sremskoj Mitrovici bavi migrantima i izbeglicama. Takođe, napravljen je i akcioni plan i raspodela zadatak u lokalnoj mreži u smislu istraživanja i prikupljanja podataka sa terena (dubinski intervjui, fokus grupe i merenje socijalne distance).

Cilj ovog dela  projekta „Gradimo zajedno“ jeste da se šest lokalnih mreže u Srbiji osnaži da same prate lokalni sistem i da izrade dva monitoring izveštaja koji bi trebalo da pokažu manjkavosti tog sistema. Nakon monitoringa, lokalne mreže će se baviti javnim zastupanjem kojim će se mapirani problemi eventualno rešavati.

Naredno okupljanje lokalne grupe u Sremskoj Mitrovici će biti već 12. i 13. novembra kada će biti organizovani treninzi na temu javnog zastupanja.

Sledeći trening o monitoringu biće održani u Subotici (15. i 16. novembar), Beogradu (20. i 21. novembar), Vranju (28. i 29. novembar) i Preševu (30. novembar i 1. decembar).

Više fotografija sa treninga u Sremskoj Mitrovici pogledajte ovde ili na Facebook albumu.

Projekat “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim samoupravama” usmeren je na unapređenje položaja migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji, a posebno žena i dece u ovoj populaciji. U šest opština u Srbiji – Subotica, Šid, Sremska Mitrovica, Beograd, Preševo, Vranje – i četiri opštine u Makedoniji – Kumanovo, Đevđelija i dve opštine u Skoplju – u saradnji sa državnim institucijama, lokalnim samoupravama i civilnim društvom, kroz projekat „Gradimo zajedno“ se unapređuje kvalitet suživota  lokalnog stanovništva i migranata, poboljšava se položaj izbeglica i migranata kao i poboljšava sistem integracije. Projekat sprovodi Fondacija Konrad Adenauer, udruženje “Atina” i Udruženjem pravnika Makedonije, uz finansijsku podršku Evropske unije.