Održan trening za stručne radnike organizacija Arsis, Otvorena vrata i NVO Atina

NGO Atina, Arsis, La strada open gate

U okviru projekta “Unapređenje zaštite maloletnika bez pratnje u regionu” koji NVO Atina sprovodi zajedno sa Stalnom misijom Republike Francuske pri UN i drugim međunarodnim organizacijama u Beču, u aprilu mesecu održan je dvodnevni treninga za predstavnike Asocijacije za socijalnu podršku mladima, Arsis iz Grčke i Udruženja za akciju protiv nasilja i trgovine ljudima, Otvorena vrata La Strada iz Makedonije, a koji su u svojim zemljama angažovani na pružanju direktne podrške izbegličkoj populaciji.

Obzirom na specifičnost koju izbegliča kriza nosi sa sobom - stalni rast maloletnika bez pratnje i nemogućnost utvrđivanja tamne brojke koja je višestruko veća, cilj treninga je bio ukazivanje i ovladavanje posebnim veštinama neophodnim za rad i pružanje adekvatne pomoći i podrške stranim maloletnicima bez pratnje.

Trening je pružio priliku stručnim radnicima/cama da razmene praktična iskustva u dosadašnjem radu sa maloletnicima bez pratnje, kao i da unaprede postojeća znanja iz oblasti komunikacije prilagođene rodnim ulogama i kulturološkim razlikama, kao i pravnim okvirima o postupanju sa maloletnicima bez pratnje u nacionalnom, kao i u medjunarodnom zakonodavstvu.

Tokom svog puta, maloletnici bez pratnje izloženi su većem riziku od iskorišćavanja i zlostavljanja, dečjeg rada, trgovine ljudima i različitim vidovima zloupotrebe i nasilja što zahteva hitno i sveobuhvatno sistemsko delovanje u cilju garantovanja bezbednosti i sigurnosti najugroženijima.

Od ekspanzije izbegličke krize na našim prostrima, NVO Atina je aktivno uključena u direktno pružanje pomoći i podrške ovoj populaciji, ženama koje putuju same ili sa decom, kao i osobama koje su preživele rodno zanovano nasilje.

U cilju pružanja efikasnije direktne podrške na terenu, NVO Atina sprovodi i brojne edukacije i treninge za predstavnike različitih organizacija i institucija.

Fotografije sa treninga možete pogledati u albumu na linku http://atina.org.rs/sr/odr%C5%BEan-trening-za-stru%C4%8Dne-radnike-organ....