Održana radionica o komunikaciji sa novinarima za lokalne koordinatore

„Migranti u Srbiji i mediji – šta ih zanima i kako da komuniciramo“ naziv je radionice koju smo, u okviru projektnih akivnosti, krajem marta organizovali za predstavnike svih sedam Lokalnih mreža za podršku integraciji izbeglica, koje deluju u okviru projekta „Gradimo zajedno“.

Migranti su često predmet interesovanja medija ali se o njima, njihovom statusu i životu u Srbiji, kao i problemima, izveštava različito. Mali je broj medija koji o ovoj temi izveštavaju poštujući profesionalne kodekse i vodeći računa o integritetu i dostojanstvu migranata.

 

S druge strane, koordinatori naših Lokalnih mreža često su u poziciji da u svojim sredinama govore o migrantskom pitanju. Cilj radionice je bio da se koordinatorima pruži podrška da razumeju način funkcionisanja medija, da im se daju saveti kako da komuniciraju sa novinarima u najboljem interesu obe strane i da im se ukaže na koje sve načine mogu i sami da utiču na bolje informisanje lokalne javnosti o ovoj temi.

Kako stepen interesovanja lokalnih medija za migrante u ovim sredinama zavisi od toga šta je aktuelni problem te sredine, tako su i iskustva naših koordinatora različita. Tokom radionice uspeli smo da lociramo trenutno najaktuelnije teme u vezi sa migrantima u svakoj sredini i da pokušamo da damo odgovor javnosti (putem medija) na te probleme.

Radionicu je vodila ekspertkinja za komunikaciju angažovana na projektu „Gradimo zajedno“, Suzana Miličić.