Okrugli sto "Važnost lokalnog odgovora na izazove trgovine ljudima"

U saradnji sa austrijskom ambasadom u Beogradu, Udruženje građana „Atina“, organizovalo je u petak, 12. aprila 2019. godine u prostorijama ambasade okrugli sto o „Važnosti uloge lokalnih odgovora na izazove trgovine ljudima“, koji je okupio 40-ak profesionalaca/ki, predstavnika/ca državnog i nevladinog sektora, te međunarodnih organizacija aktivnih u ovoj oblasti. Ovaj okrugi sto bio je, s jedne strane, prilika da se razgovara o mogućnostima za formiranje lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima za Grad Beograd, a s druge strane, prilika da se čuju iskustva iz Grada Beča, s obzirom da je skup organizovan u okviru posete ekspertske delegacije iz Austrije. 

Okrugli sto "Važnost lokalnog odgovora na izazove trgovine ljudima"
Okrugli sto "Važnost lokalnog odgovora na izazove trgovine ljudima"
Okrugli sto "Važnost lokalnog odgovora na izazove trgovine ljudima"
Okrugli sto "Važnost lokalnog odgovora na izazove trgovine ljudima"
Okrugli sto "Važnost lokalnog odgovora na izazove trgovine ljudima"
Okrugli sto "Važnost lokalnog odgovora na izazove trgovine ljudima"
Okrugli sto "Važnost lokalnog odgovora na izazove trgovine ljudima"
Okrugli sto "Važnost lokalnog odgovora na izazove trgovine ljudima"
Okrugli sto "Važnost lokalnog odgovora na izazove trgovine ljudima"
Okrugli sto "Važnost lokalnog odgovora na izazove trgovine ljudima"
Okrugli sto "Važnost lokalnog odgovora na izazove trgovine ljudima"
Austrian Embassy Belgrade
Austrian Embassy Belgrade
Austrian Embassy Belgrade
nikolaus Lutterotti
Nikolaus Lutterotti
Austrian Embassy Belgrade
Milan Aleksic
Austrian Embassy Belgrade
Mirjana Majstorovic
Mitar Djuraskovic
Austrian Embassy Belgrade
Austrian Embassy Belgrade
Gerhard Salzer
Jovana Mihajlovic
Jovana Mihajlovic
Milan Aleksic
Austrian Embassy Belgrade
Austrian Embassy Belgrade
Act Now working group
Austrian Embassy Belgrade
Milan Aleksic
Shams Asadi
Nikolaus Lutterotti
Nikolaus Lutterotti
Nikolaus Lutterotti
Nikolaus Lutterotti
Mitar Djuraskovic
Austrian Embassy Belgrade
Sabine Kroissenbrunner
Calire Healy
Sandra Dasic
Shams Asadi
Austrian Embassy Belgrade