Osnovan nacionalni klub "Sa Devojkama i Za Devojke"

Marijana Savic NVO Atina

Od lokalnog do nacionalnog omladinskog feminističkog pokreta: Sa devojkama i za devojke

U prepunoj sali prostora Miljenko Dereta, u Beogradu, 7. novembra 2023. godine, održana je konferencija pod nazivom "Od lokalnog do nacionalnog omladinskog feminističkog pokreta: Sa devojkama i za devojke." Ovaj događaj označio je završetak projekta "Inicijativa mladih feminističkih zagovaračica u Srbiji," ali i početak inicijative za formalizovanje nacionalnog omladinskog feminističkog kluba “Sa devojkama i za devojke”. Udruženje građana Atina, istoimeni projekat sprovelo je u 5 lokalnih zajednica u Srbiji, zajedno sa preko 100 omladinskih aktivistkinja, a uz podršku Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu i organizacije Schüler Helfen Leben (SHL).

Na samom otvaranju konferencije okupljenim omladinskim aktivistkinjama obratile su se ambasadorka Savezne Republike Nemačke u Srbiji, Anke Konrad, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i direktorka Udruženja građana Atina, Marijana Savić.

U svom obraćanju ambasadorka Anke Konrad govorila je o važnosti neprestanog rada na osnaživanju žena i devojaka u našem društvu, kao i kreiranju širokog kruga podrške ženama koji uključuje državne institucije, javnu upravu, sudove, medije, kompanije i društvo u celini. Takođe, istakla je potrebu za stvaranjem hrabrog i sigurnog društva koje će se zalagati za društvene promene tamo gde prava žena još nisu u potpunosti ostvarena. U svom izlaganju ambasadorka Konrad ukazala je i na neizostavnu i važnu ulogu civilnog društva u vođenju javnog dijaloga kako bi se osiguralno zasluženo mesto i pozicija žene u društvu.

Prema rečima ambasadorke Konrad, najvažnija komponenta borbe za prava žena jeste njihovo osnaživanje: “Osnaživanje jeste i ostaje ključno pitanje. Sve dok žene i devojke nisu svesne svojih prava, neće ih ni potraživati i neće dovoditi u pitanje tradicionalne uloge i nejednak tretman,” istakla je ambasadorka.

Svoje obraćanje ambasadorka je završila ukazivanjem reči zahvalnosti omladinskim aktivistkinjama na njihovom upornom zalaganju, hrabrosti i istrajnosti u podizanju svesti o pravima žena i doprinosu ostvarivanju rodne ravnopravnosti. Takođe, istakla je podršku Savezne Vlade Nemačke ovim važnim naporima za osnaživanje i zaštitu ženskih prava.

Poverenica za rodnu ravnopravnost, Brankica Janković, ukazala je na potrebu da se devojkama omogući da zauzmu svoje zasluženo mesto u društvu i da budu prisutne tamo gde se donose važne odluke. Izrazila je i zabrinutost zbog postojećih rodnih stereotipa i tradicionalnih uloga koje i dalje ograničavaju žene i devojke u našem društvu: “I dalje svi tanani mehanizmi patrijarhata i dalje vrlo dobro funkcionišu i guraju žene i devojke na margine društva i opet nas vraćaju na to da je sramota da pokrenemo bilo koju temu. Svašta smo probali u našem društvu, različite oblike društvenog uređenja i sistema, ali nismo probali feminističku politiku da sprovodimo i da zagovaramo. Mislim da je za to zaista i vreme i vaša generacija je upravo ta koja bi to mogla i da pokrene”.

Govoreći o postignućima u oblasti rodne ravnopravnosti, gospođa Janković, navela je da je određeni progres vidan u političkoj participacija žena i njihovom učešću u javnom životu, ali da on ostaje prevashodno na kvantitativnom nivou, dok se istinskoj i pravoj mogućnost za učešće žena u donošenju odluka i njihovom sprovođenju i dalje teži.

Brankica Janković pohvalila je omladinski projekat “Sa devojkama i za devojke” Udruženja "Atina" i ideju o stvaranju nacionalnog feminističko omladinskog kluba ističući važnost motivisanja devojaka da kreiraju nove ideje i načine za njihovo ostvarivanje: "Mi moramo zajedno da nađemo način kako ćemo to da promenimo jer zakoni sami po sebi neće stvoriti pravdu i pravedno društvo, već je potrebno mnogo više."

Marijana Savić, direktorka udruženja Atina, emotivno je izrazila oduševljenje prisustvom i energijom okupljenih devojaka iz cele Srbije. Naglasila je važnost sestrinstva, potrebu da se neguje solidarnost među ženama i da se afirmišu feminističke vrednosti. Govoreći u osnovnim feminističkim vrednostima podstakla je buduće liderke da budu otvorene za nova iskustva, ističući da "je samo nebo granica" kada žene dobiju podršku i veruju u sebe. Savić je takođe istakla značaj podrške projektu od strane Savezne Republike Nemačke i zajedničke misije u afirmaciji ženskih prava i feminističkih vrednosti. Podvukla je važnost solidarnosti među devojčicama, pozivajući ih da se međusobno podržavaju i slave kolektivne pobede, umesto individualnih trijumfa. Na samom kraju svog izlaganja ukazala je na dužnosti društva u kreiranju sveta koji devojke i žene ne ostavlja iza sebe: "Kao društvo dužni smo da oblikujemo svet gde ravnopravnost neće biti samo težnja već stvarnost. Da osiguramo da svaka devojka koja se danas suočava sa očekivanjima i preprekama bude sutrašnja žena koja će to prevazići”, zaključila je Savić.

Nakon uvodnih obraćanja, Ilijana Berber, voditeljka konferencije najavila je panel pod nazivom "Zašto je feministički omladinski aktivizam recept za bolje društvo" na kom su predstavnice lokalnih klubova "Sa devojkama i za devojke" iz Vranja, Novog Pazara, Čačka, Novog Sada i Beograda razgovarale o važnosti ženskog omladinskog aktivizma, svojim ličnim motivima za aktivizam, položaju devojaka u mestima iz kojih dolaze i njihovim svakodnevnim problemima.

Govoreći o iskustvima učešća u projektu “Sa devojkama i za devojke”, Nikolina Ristović (Novi Pazar), Danica Jovanovski (Vranje), Aleksandra Kovačević (Čačak), Marija Đurein (Beograd) i Sara Mrđen (Novi Sad) razmatrale su dobiti bavljenja aktivizmom i borbom za ženska prava kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, ali i negativnim stranama i načinima reagovanja sredine i okruženja na njihovo angažovanje. Još neka od najvažnijih pitanja koja su postavljena na panelu uključivala su motive za priključivanje klubovima "Sa devojkama i za devojke," značaj ovih klubova za njihove gradove, najčešće probleme s kojima su se devojke suočavale u njihovim lokalnim zajednicama, prioritetne teme za buduće aktivnosti klubova i doprinos klubova razvoju "ženske agende."

Na kraju panela, devojke su podelile svoje viđenje o tome šta je trenutno potrebno za postizanje rodne ravnopravnosti, ključne korake za budućnost i poruke koje bi poslale svojim vršnjakinjama kako bi ih ohrabrile da se uključe u aktivizam i promene svoje društvo.

“Ovo što smo mi uradile je veliki početak, jer mislim da feminizam, odnosno ženski aktivizam nemaju kraj, i da ga neće imati. Kad nas ne bude bilo jednoga dana, postojaće neko drugi, neka generacija posle nas. Oduvek mi je u glavi rečenica moje mame kad sam imala 5 – 6 godina i kada me drugarica pozove napolje da se igramo, a ja nisam mogla da izađem i odgovarala sam “ne mogu sad, moram mami da obrišem prašinu.” I onda bi mi mama rekla “pa ne brišeš meni, brišeš sebi i brišeš nama”. I to je u stvari nešto čime treba da se i danas vodimo. Ovde ja nisam samo zbog sebe, ovde sam zbog svih nas koje se nalazimo u ovoj prostoriji, ovde sam zbog generacija koje se još uvek nisu rodile, ali će se možda naći u problemima u kojima se nalazimo i mi. Tako da prosto, zašto ne biti deo jednog velikog početka kad već kraja nema. Cilj jeste mnogo lep i mnogo bitan, ali mislim da je taj put koji nas dovodi do tog cilja, u stvari neka vrsta satisfakcije, i da je to mnogo lepše i mnogo bitnije od samog ostvarenja”, zaključila je Sara Mrđen, predstavnica lokalnog kluba “Sa devojkama i za devojke” iz Novog Sada. 

Nakon završetka panela, predstavnica lokalnog kluba iz Novog Pazara, Nina Ristović, predstavila je proglas budućeg nacionalnog omladinsko-feminističkog kluba “Sa devojkama i za devojke”.

“Mi, članice nacionalnog Kluba "Sa Devojkama i Za Devojke", okupljene oko vrednosti ravnopravnosti, pravde, i ženskih prava, ponosno stojimo ispred Inicijative mladih feminističkih zagovaračica u Srbiji. Naša misija i cilj su jasni: radimo zajedno kako bismo stvorile bolji, pravedniji svet po meri svih nas. Ovaj klub je plod saradnje između Udruženja građana "Atina" i omladinskih feminističkih aktivistkinja, i naša zajednička vizija je osnaživanje devojaka i promocija feminističkog aktivizma. Nastojimo da se izborimo protiv svih oblika diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja, kako u privatnoj, tako i u javnoj sferi.

Mi verujemo da su devojke ključne akterke promene u društvu, težimo izgradnji i osnaživanju njihovih kapaciteta za dalje feminističko i zagovaračko delovanje. Naša mreža zagovaračica aktivno će raditi na mapiranju problema u svojim lokalnim zajednicama i nuditi konstruktivne predloge za njihovo rešavanje. Radimoćemo zajedno sa saveznicima i saveznicama koji dele našu veru u to da je omladinski feministički aktivizam ključna komponenta za stvaranje inkluzivnijeg i pravednijeg društva.

Kao krovna ideja koja je proistekla iz naše dosadašnje saradnje i rada, stvorili smo nacionalni Klub "Sa devojkama i za devojke". Ovaj klub ima za cilj da olakša saradnju između klubova iz različitih gradova, jer verujemo da su problemi sa kojima se devojke suočavaju slični, i da je zajednička borba ključ uspeha. Kroz ovu inicijativu, gradimo mostove i povezujemo se kako bismo zajedno radile na ostvarivanju ravnopravnosti i pravde za sve devojke.

Mi se zalažemo za:

Ravnopravnost: Borimo se za potpunu ravnopravnost svih pojedinaca, bez obzira na pol, rodni identitet, seksualnu orijentaciju, etničko poreklo, religiju ili bilo koju drugu karakteristiku.

Pravdu: Radimo na eliminaciji svih oblika diskriminacije, nasilja i nepravde u društvu, posebno onih koje pogađaju devojke i žene.

Inkluzivnost: Aktivno se trudimo da uključimo sve glasove i perspektive u našem radu kako bismo kreirale održive i pravedne promene.

Solidarnost: Verujemo u snagu zajedništva i saradnje, i stojimo rame uz rame sa drugim organizacijama i pojedincima koji dele naše vrednosti.

Obrazovanje: Nastojimo da osnažimo devojke kroz edukaciju, mentorstvo i podršku kako bi postale liderke u svojim zajednicama.

Mi smo nacionalni Klub "Sa devojkama i za devojke", i zajedno ćemo nastaviti da se borimo za bolji, pravedniji svet u kojem će svaka devojka i žena imati priliku da ostvari svoje potencijale. Naš aktivizam je naša snaga, i mi smo spremne da se uhvatimo u koštac sa izazovima i radimo zajedno kako bismo ostvarile promene koje su neophodne za sve nas. Na vama je da stanete uz nas.”

Na kraju konferencije, aktivistkinjama su dodeljena priznanja za izvanredan rad na promociji ženskih prava i omladinskog feminističkog aktivizma lokalnih klubova “Sa devojkama i za devojke.”  Pored članica lokalnih klubova, odnosno budućih predstavnica nacionalnog kluba “Sa devojkama i za devojke” uručena su priznanja i zaslužnim pojedinkama koje su u prethodnim mesecima radile na osnaživanju devojaka kroz proces mentorstva i kao gostujuće predavačice koje su sa mladim aktivistkinjama razmišlale o ključnim mestima za buduće feminističke borbe i promene. Ovim povodom priznanja su dodeljena Ivi Parađanin, Emiliji Milenković, Milici Ličini Čaliji, Jovani Mrdalj, Jeleni Mirić i Milici Sekulić. U ime grupe mentorki i sabornica loklanih klubova obratile su se Emilija Milenković i Milica Sekulić.

Događaj je nastavljen uz koktel i neformalno druženje.

Više fotografija sa događaja možete naći na linku: Sa devojkama i za devojke | atina