Pet mitova o prostituciji

 1. Prostitucija je zločin bez žrtava.
  Najčešće navođena odbrana, od strane zagovornika legalizacije prostitucije, jeste da je to zločin bez žrtava. Od ukupnog broja odraslih žena koje se bave prostitucijom, 82% njih su fizički zlostavljane, 83% žena su doživele pretnje oružjem, 68% ih je silovano u toku rada, 84% njih prijavljene su kao trenutni ili bivši beskućnici, a 68% ispitanih žena u 9 zemalja ispunjavaju kriterijume za kliničku dijagnozu posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP).
 2. Prostitucija je slobodan izbor koji prave odrasle osobe.
  Zagovornici prostitucije tvrde da žene treba da imaju pravo da zarađuju koristeći sopstveno telo. Na papiru, argumenti mogu da deluju verodostojno, ali realnost prostitucije priča drugu priču. Istraživanje napravljeno na uzorku od 169 žena, koje se bave prostitucijom, pokazalo je da je prosečna starost u trenutku kada su prvi put prodate za seks 14 godina, 75% njih su bile zlostavljane kao deca, 58% ih je bilo napadnuto, a poraznih 92% žena je reklo da bi prestale da se bave prostitucijom, kada bi mogle to da priušte. Nijedna mlada devojka, dok odrasta, ne sanja o tome da će je kupovati i napadati nepoznati muškarci svake noći.
 3. Ukoliko se prostitucija legalizuje, bila bi sigurnija.
  Bez obzira na status prostitucije (legalna, ilegalna ili dekriminalizovana) ili njenu fizičku lokaciju (noćni klub, salon za masažu, ulica, pratnja/kuća/ hotel), prostitucija je izuzetno opasna za žene. Ubistvo je čest uzrok smrti ... " Zapravo, 37% kupaca seksa misli da su, kada prime novac za seks, žene u obavezi da urade šta god kupac želi.
 4. Prostitucija sprečava silovanje.
  Neki pogrešno smatraju da prostitucija sprečava silovanje. Ali, s obzirom na to da je prosečna starost ulaska u "život" između 11-14 godina - kupovina seksa je često silovanje deteta. A, čak i kada je žena koja se kupuje odrasla, ona verovatno trpi brutalnosti godinama. U stvari, skoro trećina kupaca seksa rekla da anketarima da su se stvari koje su tražili od žena u prostituciji postepeno menjale i prerasle u nasilje, uključujući više sadomazohističkih seksualnih činova i analnog seksa. Jedan muški kupac seksa je izjavio, "Lakše mi je kada ih tretiram gore." Ovi ljudi postaju sve više nasilni, i sve skloniji silovanju, jer vide žene sve više i više kao objekat koji se koristi da se zadovolje njihove požude.
 5. Prostitucija pomaže ženama da ostvare prihod.
  Multimilijarderska seks industrija ostvaruje ogroman profit, ali najčešće, devojka koja se kupuje i prodaje za seks svake noći ne vidi ništa od toga. Ogromna većina žena uključenih u uličnu prostituciju živi u siromaštvu, često su bez krova nad glavom, i koriste drogu i alkohol kao način da otupe. Procene procenta žena koje su pod kontrolom makroa kreću se oko 90%. U jednoj studiji, 80% makroa reklo je da devojke i žene ne zadržavaju ništa od novca koji zarade, jer na taj način makroi "zadržavaju kontrolu" nad svojim devojkama.

 

Statistički gledano, bilo kroz kupovinu porno filmova, ili žena u svrhu seksa, ona je detinjstvo provela kao žrtva seksualnog zlostavljanja, zanemarivanja i fizičkog zlostavljanja. Ona je ušla u seks trgovinu manipulacijom ili prinudom kao dete, i oseća se zarobljenom. Ona nije voljna, niti ubira finansijsku korist. Umesto toga, život u kome se našla svodi se na kontinuirano nasilje i očaj. Ako ste poverovali u tu laž da ova žena želi da ispuni Vaše seksualne prinude, pozivamo Vas da vidite istinu. Pozivamo Vas da preduzmete mere protiv komercijalne seks industrije uključivanjem u Defenders USA. Pozivamo Vas da se prijavite za naš sledeći REST Training Day i čujete ljude koji su bili gde ste Vi sada, i koji su oslobođeni od seksualnog ropstva.

Bridget Battistoni je Operacioni direktor REST-a: Pravog bekstva od trgovine ljudima.

Za NVO Atina sa engleskog prevela Marija Pantelić.

Tekst u originalu možete čitati
http://priceoflifenyc.org/myths-about-buying-sex/