Počinje realizacija projekta “Sa devojkama i za devojke” i u Novom Pazaru

Počinje realizacija projekta “Sa devojkama i za devojke” i u Novom Pazaru
 
Projekat “Sa devojkama i za devojke – Podrška lokalnim kancelarijama za mlade u podizanju svesti u oblasti rodne ravnopravnosti”  Udruženje građana Atina za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama, a uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) sprovodi u periodu od 1. avgusta 2018. do 30. jula 2019. godine.

Aktivnosti se sprovode u okviru zajednickog projekta Integrisani odgovor na nasilje nad zenama i devojcicama u Srbiji II, koji realizuju UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP, u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, na celu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji usmeren je na razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjavanju nasilja nad ženama u Srbiji. Projekt “Sa devojkama i za devojke” za cilj ima promovisanje rodne ravnopravnosti i umanjivanje rizika od rodno-zasnovanog nasilja među mladima, sa posebnim fokusom na devojke u pet gradova u Srbiji i to u Kikindi, Beogradu, Novom Pazaru, Jagodini i Vranju. U skladu sa tim, UG Atina je krenula sa uspostavljanjem kontakata sa KZM u lokalnim sredinama, i inciranjem sastanaka sa pozivom da se KZM uključe u ovaj projekat u gore navedenim sredinama.

U saradnji sa školama I Kancelarijama za mlade, Atina ima za cilj da prikaže korelaciju između rodne ravnopravnosti, rodnih stereotipa i rodno-zasnovanog nasilja među populacijom mladih, sa posebnim osvrtom na devojke. U okviru same analize našle bi se pored preseka stanja, razmišljanja devojaka i njihovih stavova o naprethodno navedenim temama, i preporuke za unapređenje njihovog položaja i smernice za otvaranje mogućnosti za njihov aktivizam i dalje usavrašavanje.

Tekst u originalu možete čitati na linku: http://pazarce.info/pocinje-realizacija-projekta-sa-devojkama-i-za-devoj...