Podrška praktičarima u radu sa žrtvama seksualnog rodno zasnovanog nasilja

Podrška praktičarkama i praktičarima u radu sa žrtvama seksualnog rodno zasnovanog nasilja i u prevenciji sagorevanja

Trodnevna obuka “Podrška praktičarkama i praktičarima u radu sa žrtvama seksualnog rodno zasnovanog nasilja i u prevenciji sagorevanja” sprovedena je septembra meseca 2022. godine u Beogradu u okviru projekta “WeToo - Zaštita mentalnog zdravlja: Osnaživanje profesionalaca/ki koji rade sa žrtvama, i samih žrtava seksualnog rodno zasnovanog nasilja u migrantskoj populaciji” programa Evropske unije “Prava, jednakost i građanstvo”. Organizacija Atina sprovela je ovu obuku sa ciljem da unapredi znanja i kompetencija onih koji direktno rade sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja iz migrantske populacije, ali i radi ovladavanje tehnikama koje će prevenirati razvoj sindroma sagorevanja i emotivnog zamora pomagača. Takođe, ovaj obuka bila je namenjena predstavljanju tehnika za prevenciju stresa i sagorevanja kod pomagača koji su u svom svakodnevnom radu u direktnom kontaktu sa žrtvama seksualnog rodno zasnovanog nasilja, ali i sticanje dodatnih znanja o razumevanju trauma i traumatskog pristupa žrtvama. 

Fotografije: Jakov Simović