Pokrenut sajt povodom 10 godina Istanbulske konvencije

Pokrenut sajt povodom 10 godina Istanbulske konvencije

Ilustracija: http://www.coordination-vaw.gv.at/istanbul-konvention/

Povodom deset godina Istanbulske konvencije pokrenuta je specijalna veb stranica posvećena godišnjici usvajanja ovog važnog dokumenta, koja se navršava 11. maja.

U maju 2021. godine obeležava se 10 godina od početka potpisivanja Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici poznatije kao Istanbulska konvencija. Tim povodom, Odeljenje za borbu protiv nasilja nad ženama pokrenulo je veb stranicu za razmenu inovativnog sadržaja, najnovijih informacija i novih publikacija o doprinosu koji ova Konvencija daje unapređivanju prava žena i devojčica da žive bez nasilja.

Stranica sadrži, između ostalog, ključne činjenice o Konvenciji, deo o najvažnijim prekretnicama i zbirku svedočenja sudija, advokata, aktivista za ženska prava, nevladinih organizacija i drugih koji svakodnevno rade na primeni Istanbulske konvencije. U delu “Citati dana” svakodnevno će biti objavljivana različita svedočenja, koja će biti podeljena i na Tviteru nalogu CoE_endVAW.

Među novim materijalom je i kratak dokumentarni film o Istanbulskoj konvenciji, koji sadrži intervjue sa profesionalcima koji rade u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama.

Stranica takođe sadrži informacije o onlajn konferenciji zakazanoj za 11. maj: Konferencija „Rodna ravnopravnost i Istanbulska konvencija: decenija delovanja“ koja će se prenositi uživo bez registracije i koju svi mogu da prate.

Konferenciju organizuju Odeljenje za ravnopravnost polova i Odeljenje za borbu protiv nasilja nad ženama Saveta Evrope, u partnerstvu sa nemačkim saveznim Ministarstvom za porodična pitanja, stare, žene, i mlade u okviru nemačkog predsedavanja Komitetom ministara Saveta Evrope.

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznata i kao Istanbulska konvencija po gradu u kome je potpisana, je najdalekosežniji međunarodno-pravni instrument koji je utvrdio obavezujuće korake za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama. Trideset i četiri države članice Saveta Evrope su ga ratifikovale, dvanaest ga je potpisalo - zajedno sa Evropskom unijom - i koristi se kao osnova za delovanje mnogih zemalja van Evrope.

Istanbulska konvencija prepoznaje nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije žena. Zasnovana na pristupu usmerenom na žrtvu, nudi praktične alate koji osiguravaju zaštitu žena i devojaka, njihovu sigurnost i osnaživanje, i sve to zajedno povezuje sa širim ciljem postizanja jednakosti između žena i muškaraca.

Tokom proteklih 10 godina, konvencijom su se vodile brojne države u unapređivanju svojiih zakona i politika u cilju efikasnog sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama. Konvencija pravi razliku za žene i devojke i predstavlja važno sredstvo zagovaranja.

Proslava desetogodišnjice znači slavljenje transformatorske moći konvencije i udruživanje iza ovog značajnog sporazuma.