Pored rata u Ukrajini, za izbeglice je problem i trgovina ljudima

Fotografija: Goran Srdanov

Olga Antonova, konzulka ukrajinske ambasade izjavila je da od februara ove godine sedam miliona državljana Ukrajine napustilo zemlju i da su to većinom žene i deca. Prema poslednjim podacima u Srbiji se nalazi oko pet hiljada Ukrajinaca.

„U Prihvatnom centru u Vranju se nalazi oko 80 naših državljana koji praktično stalno tamo žive, ali se podrška pruža za još 2000 njih koji su smešteni na kućnim adresama, ali i njima Komesarijat za izbeglice i migracije pruža dodatna pomoć i podršku“ istakla je ona govoreći na koferenciji „Kako stvaramo bolje prilike i šanse za devojčice u pokretu“ održanoj u Beogradu.

Konzulka je dodala da sama ambasada obraća posebnu pažnju na rizike od trgovine ljudima kojima žene iz Ukrajine mogu biti izložene, i da u partnerstvu sa Udruženjem građana Atina, koji se poslednjih 20 godina bavi zaštitom žrtava trgovine ljudima pruža informacije svima ukrajinskim državljankama i državljanima koji su ovde, o tome gde mogu dobiti pomoć i podršku u Srbiji ako smatraju da su im prava ugrožena i da mogu biti u situaciji eskploatacije.

Konferencija "Kako stvaramo bolje prilike i šanse za devojčice u pokretu" održana je u sklopu projekta koji sprovode organizacije Atina i Save the Children, a koji je podržan od strane švedskog Save the Children-a i oslanja se na ideje koje je proklamovala najpoznatija književna ličnost švedske spisateljice Astrid Lindgren, devojčica Pipi Duga Čarapa. Obe organizacije godinama unazad ulažu napore u cilju  poboljšanja položaja “devojčica u pokretu”, naročito kroz pružanje direktne pomoći i podrške koja je prilagođena njihovim potrebama. U sklopu projekta “Pipi danas”  sprovode se opsežne aktivnosti na sveobuhvatnoj podršci ovim devojčicama da ostvaruju svoja prava, ali i zagovaračke aktivnosti usmerene na unapređenje njihovog položaja.