Poziv za dostavu ponuda za usluge logističke podrške pri organizaciji treninga

Poziv za dostavu ponuda za usluge logističke podrške pri organizaciji treninga 

Predmet:    Ponuda za usluge vezane za logističku podršku pri organizaciji obuka

Ime projekta:  “Shelter and Access for Empowered Refugees”

Poštovana/i,

 1. NVO Atina Vas poziva da dostavite svoju ponudu za usluge organizacije obuka koje će se održati u priodu od marta do juna 2017.:
 • organizaciju/refundaciju prevoza za najvise 25 ucesnika iz okolnih mesta u gradovima u kojima se održavaju obuke (Prilog 2)
 • zakup sale za 32 dana treninga , kapacitet sale minimum za 30 osoba i
 • hrana i piće za 30 učesnika po danu obuke
 • smeštaj na bazi noćenja sa doručkom za 4 osobe  u jednokrevenim sobama, u hotelu u gradovima u kojima se održvaju obuke. Potrebno je da parking bude uključen u cenu.
 1. Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da nam na osnovu navedenih zahteva, dostavite  ponudu.
 1. Ponudu poslati u zatvorenoj koverti, najkasnije do petka, 3. marta 2017. godine, do 17 časova, na sledeću adresu:

UG Atina

Palmotićeva 16a/2

11000 Beograd, Srbija

sa naznakom „ Ponuda za usluge logističke podrške, projekat SAFERR

 1. Pored tehničkog i finansijskog dela (Prilog 3. i Prilog 4.),  potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:
 • Podatke o ponuđaču ( prilog  5.)
 • Izjavu o ispunjavanju uslova za učestvovanje u postupku konkretne nabavke (prilog 6.)
 1.  NVO Atina nije oslobođena plaćanja PDV-a za sprovođenje gore navedenog projekta.
 1. Ostali uslovi poziva:
 1. CENE: Plaćanje  će se vršiti u dinarima
 1. PLAĆANJE će se obavljati na sledeći način:  uplata po izvršenom poslu.  
 1. PROCENA: Ponuda koja je ekonomski opravdana biće izabrana.

(iv)          ROK VAŽENJA PONUDE: Vaša ponuda će važiti minimum 120 dana od poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponude.

 1. Ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas putem maila: nabavke@atina.org.rs

U Beogradu,  24. 02. 2017.

S poštovanjem,

Nikoleta Bašić

NVO Atina

Detaljan poziv nalazi se u prilogu.