Prava deteta u kontekstu međunarodnih migracija

Save the children, NVO Atina, Gupa 484

U četvrtak 21. aprila u hotelu Zira u Beogradu održan je okrugli sto „Prava deteta u kontekstu međunarodnih migracija“. Događaj je organizovan u sklopu projekta „Reforma sistema socijalne zaštite po meri deteta“, koji realizuje Atina u saradnji sa Save the Children i Grupom 484.

Okrugli sto okupio je predstavnike/ce relevantnih institucija i organizacija  civilnog društva koji se bave zaštitom prava i podrškom dece u pokretu, u republici Srbiji, kao i predstavnike međunarodnih organizacija i Evropske unije. Njihova iskustva i ekspertiza u radu sa decom iz ove ciljne grupe, bili su od velikog značaja za pripremu preporuka koje će biti upućene nadležnim institucijama koje se u okviru svog mandata bave zaštitiom dečjih prava i radom sa decom u okviru izbegličke populacije.

U uvodnom delu prisutnima se obratio dr Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa osvrtom na trenutnu situaciju u vezi položaja dece izbeglica u Srbiji, kao i o planu Ministarstva za naredni period po ovom pitanju. Takođe je prisutni Nicolas Bizel, šef sektora Operacija I, Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji naglasio je da će Unija nastaviti da pomaže tranzitnim zemljama poput Srbije, posebno kada je reč o deci koja čine gotovo trećinu izbegličke populacije. Na tu temu govorio je i direktor  Gradskog centra za socijalni rad Beograd Vladimir Ilić, koji se posebno zahvalio organizacijama civilnog društva na saradnji, koja je posebno došla do izražaja tokom izbegličke krize.  O sprovođenju celog projekta i budućim koracima vezanim za potrebe dece u pokretu govorio je Ahmed Pjano, predstavnik partnerske organizacije Save the children.

Ciljevi skupa bili su adresiranje izazova sa kojima  se susreću deca u pokretu u Republici Srbiji kao i iznošenje predloga kako unaprediti  položaj dece u kontekstu izbegličke krize i to posebno dece bez pratnje, kao i dece u pokretu kao rastućem fenomenu svetskih razmera.

Projekat „Reforma sistema socijalne zaštite po meri deteta“, realizuje se uz finansijsku podršku Evropske Unije, sa ciljem jačanja kapaciteta i osnaživanja saradnje između organizacija civilnog društva i institucija sa mandatom zaštite dece, kako bi se razvio sistem podrške, servisi i politike zasnovane na najboljem interesu deteta.

 

Fotografije sa događaja možete pronaći u albumu na linku http://www.atina.org.rs/sr/prava-deteta-u-kontekstu-me%C4%91unarodnih-mi...

 

Više o ovom događaju možete saznati putem sledećih linkova:

http://www.minrzs.gov.rs/lat/aktuelno/item/5247-drzavni-sekretar-nenad-ivanisevic-ucestvovao-na-okruglom-stolu-o-pravima-deteta-u-kontekstu-medjunarodnih-migracija

http://aktuelno.net/vesti/beograd/Prava-deteta-u-kontekstu-medjunarodnih-migracija-satus-i-perspektive/c/1307123

 

https://www.youtube.com/watch?v=W5NzWWQzlBU