Pravo na život bez nasilja

WIDE+ je, uz podršku Međunarodnog ženskog prostora, organizovao okupljanje u Berlinu od 25. do 27. novembra 2021. Ovaj događaj imao je za cilj da poveže članice WIDE+ Radne Grupe za rodna pitanja i migracije, analizira rodno zasnovano nasilje i kontekstualizuje ga u odnosu na pandemiju, omogući prostor za diskusiju o rodno zasnovanom nasilju u međunarodnom okviru, ali i osmisli strategiju za otpor žena migrantkinja. Učesnice su bile članice WIDE+, GADIP, Red Latinas, Mreže Žene u migracijama, ADRI, Glas svih žena, WO-MI Žene migrantkinje, Međunarodni ženski prostor, i Atina. 

Prvi događaj u okviru ovog okupljanja bilo je učešće u feminističkim demonstracijama “Mi preuzimamo moć”, organizovanim od strane Međunarodnog ženskog prostora i Alijanse međunarodnih feministkinja. Demonstracije su se održale u Marzahn okrugu u istočnom Berlinu, naselju koje je na samoj ivici grada Berlina. Odlična organizacija događaja, kao i pozitivna atmosfera solidarnosti, učinile su skup još značajnijim i upečatljivijim, naročito u jeku pandemije i sve prisutnijeg nasilja sa kojim se žene suočavaju.

Naredni dan otvoren je radionicom koju je držala Laura Albu, predsednica Rumunskog ženskog lobija, koja je govorila o korišćenju Istanbulske konvencije u svrhu zagovaračkih inicijativa za borbu protiv nasilja nad ženama. Posle radionice je usledio obilazak Krojzberg okruga sa Dženifer Kamau iz Međunarodnog ženskog prostora, koja je govorila o istorijskom značaju ovog dela grada za populaciju izbeglica i migranata u Berlinu. Na kraju dana, održan je sastanak WIDE+ Radne Grupe za rodna pitanja i migracije, tokom kojeg su se članice osvrnule na prethodnu godinu, analizirale trenutne aktivnosti, ali i osmišljavale buduće akcije.

Kako bi obeležile Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, WIDE+ mreža i organizacija Međunarodni ženski prostor organizovale su događaj “Pravo na život bez nasilja”, tokom kog je diskutovano o rasprostranjenosti nasilja nad ženama migrantkinjama u Evropi, i kolektivnom odgovoru i otporu protiv svih oblika nasilja - rodno zasnovanog, sistemskog, institucionalnog…

Prvi deo događaja obeležila je panel diskusija “Uticaj pandemije COVID-19 na nasilje nad ženama migrantkinjama”, koja je okupila predstavnice organizacija Red Latinas (Španija), Mreža Žene protiv nasilja (Austrija), Međunarodni ženski prostor (Nemačka), i NVO Atina (Srbija). Često nazivano i "pandemija iz senke", nasilje nad ženama je bilo u porastu tokom perioda ograničenog kretanja usled COVID-19 pandemije širom sveta. Predstavnica NVO Atina govorila je o iskustvu ove organizacije, i žena i devojčica izbeglica, migrantkinja, i tražiteljki azila koje podržavaju, sa naročitim fokusom na izazove sa kojima su se suočavale tokom vanrednog stanja i policijskog časa u Srbiji, što je bilo naročito teško za žene i devojčice smeštene u prihvatnim i centrima za azil širom zemlje, koje su bile potpuno izolovane od spoljnog sveta.

Nakon panela, usledile su prezentacije članica WIDE+ Radne Grupe - Marte Salazar (WIMN/KULU/Wo-Mi, Danska) koja je govorila o međusobnoj povezanosti globalnih procesa vezanih za rodna pitanja, migracije, i klimatske promene, kao i Silvija Dumitrake (ADRI, Italija) koja se osvrnula na uticaj pandemije na porodice radnika migranata u njihovim zemljama porekla. Događaj je završen world café sesijom o borbi protiv nasilja.

Finalna zajednička aktivnost ovog trodnevnog okupljanja bio je podkast Međunarodnog ženskog prostora, koji je okupio predstavnice WIDE+, GADIP, Red Latinas, ADRI, i NVO Atina kako bi se osvrnule na rad sa ženama migrantkinjama, podelile svoja iskustva, ali i najavile planove za naredni period.

Ovo okupljanje bio je prvi sastanak uživo za WIDE+ članice nakon dve godine, i predstavlja značajan korak za budući rad mreže. Ujedno, bila je to odlična prilika za povezivanje, bliži uvid u rad drugih organizacija, ali i međusobno deljenje dostignuća svake organizacije članice na polju podrške ženama i devojčicama migrantkinjama i izbeglicama. Atina je zahvalna za priliku da bude deo ovog iskustva, i ponosna što je u društvu neverovatnih aktivistkinja koje se neumorno bore za bolji položaj svih žena i devojčica.

 

Izveštaj sastavila:
Marija Pantelić, NVO Atina