Prepoznatljivi znaci trgovine ljudima

Trgovina ljudima je složen problem koji se teško prepoznaje i otkriva. Na osnovu prakse, mnogobrojni stručnjaci su izdvojili neke od karakterističnih signala koji ukazuju na krivično delo trgovine ljudima. Tako se kao najčešće žrtve, uglavnom, identifikuju devojke i žene, deca, kao i siromašne i osobe bez zaposlenja, ali i muškarci, naročito fizički radnici. Atina je objedinila većinu potencijalnih znakova trgovine ljudima koji mogu pomoći u prepoznavanju problema. Pobrojane karakteristike, koje se pojavljuju kod većine žrtava, nisu konačne i predstavljaju samo neke od mogućih pokazatelja situacije trgovine ljudima. Takođe, svi navedeni znaci ne moraju biti prisutni u svim slučajevima trgovine ljudima. Ako primetite bilo koju od sledećih znakova posetite http://www.atina.org.rs/prijavi_trgovinu.html gde ćete naći adrese na koje možete prijaviti trgovinu ljudima.
 
 • Teški uslovi života i rada žrtve

  Žrtve trgovine ljudima žive i “rade” u specifičnim okolnostima koje su im nametnute, a većina, po pravilu, nema slobodu kretanja i uvek ima pratnju. U situaciju trgovine ljudi vrlo često upadaju jer su prevareni kroz lažna obećanja o uslovima ponuđenog posla. Žrtve trgovine u najvećem broju slučajeva su devojke mlađe od 18 godina koje su primorane od strane makroa ili “menadžera” da se prostituišu, rade prekovremeno, bez pauze, a za to ili uopšte nisu plaćene ili dobijaju vrlo male napojnice. Uslovi u kojima žive žrtve trgovine ljudima su vrlo nehumani i podrazumevaju stanovanje u skučenom prostoru, sa puno ljudi, na mestima gde postoje visoke mere sigurnosti (zatamnjeni prozori, šipke na prozorima, bodljikava žica, sigurnosne kamere itd). U podređenom i zavisnom položaju trgovci drže žrtve ucenjuju ih na raznorazne načine, navodnim dugom, pretnjama smrću članovima njihove porodice i deci i drugim metodama.

 • Čudno ponašanje

  Osobe koje se nalaze u situaciji trgovine ljudima mogu imati čudno ponašanje koje često podrazumeva zastrašenost, anksioznost, depresiju, pokornost, nervozu i paranoičnost, sumnjičavost, izbegavanje kontakta očima i slično. Kod žrtava je uočeno da ponekad ne znaju gde se nalaze, odnosno u kom su gradu i državi, kao i da nemaju pojam o vremenu. Takođe, mogu veoma burno, najčešće preplašeno, da reaguju prilikom susreta sa policijom. U razgovoru sa njima uočava se puno nedoslednosti u priči, recimo žrtva može da tvrdi da je kod nekoga u poseti ali ne i da potvrdi adresu te osobe.

 • Loše fizičko i mentalno zdravlje

  Trgovina ljudima ostavlja tragove kako na telo, tako i na psihu žrtve koje najčešće nemaju zdravstvenu negu. Neki znaci su primetni na prvi pogled, kao što je loša lična higijena, neuhranjenost i dehidriranost ili tragovi fizičkog ili seksualnog zlostavljanja, vezivanja, zatvaranja ili mučenja, kao što su modrice i prelomi. Uočeno je da žrtve često obolevaju od raka, dijabetesa i srčanih bolesti i mogu imati polno prenosive bolesti.

 • Pod tuđom kontrolom

  Ako neko nema lična ni putna dokumenta (lična karta i pasoš), malo ili skoro ništa od ličnih stvari, kao ni novac ili ga ima vrlo, to sve mogu biti znaci koje govore da je reč o osobi koja se nalazi u situaciji trgovine ljudima. Žrtve se prepoznaju i po tome što ima nije dozvoljeno ili nisu sposobni da pričaju u svoje ime jer treće lice može da insistira da bude prisutno ili da bude žrtvin prevodilac. Sve ove karakteristike ukazuju da je u pitanju osoba koja apsolutno nema kontrolu nad svojim životom i sudbinom.

 • Iza čega sve može da se krije trgovina ljudima

  Seksualna eksploatacija često se krije iza legalnih delatnosti kao što su saloni za masažu, modne agencije, eskort, odnosno agencije za poslovnu pratnju, barova i striptiz klubova, oglasa za posao i studiranje u inostranstvu…

  Radna eksploatacija, kao segment trgovine ljudima, uočena je u fabrikama, poljima i plantažama, gradilištima (naročito ako je pristup nedozvojen), ali i restoranima i poslovima u kući (sluškinje, dadilje), gde žrtve mogu biti žene, deca i muškarci.

  Atina ohrabruje članove zajednice da ne gledaju površno na situacije sa kojima se susreću i da budu na oprezu zbog potencijalnih slučajeva trgovine ljudima. Prepoznavanje znakova trgovine ljudima je ključni korak u identifikaciji žrtava trgovine ljudima. Zato što se tiče svih nas!