Prepoznavanje pojma i statusa žrtve od preke potrebe za dostizanje pravde

Prepoznavanje pojma i statusa žrtve od preke potrebe za dostizanje pravde

Na sastanku održanom sa koordinatorkom za rodno zasnovano nasilje pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, kao i predstavnicima novoformirane Službe za podršku svedocima pri ovoj instuciji članice Zagovaračke grupe žena sa iskustvom nasilja koje se okupljaju oko organizacije Atine, istakle su potrebu da se u svim zakonskim regulativama prepozna pojam i status žrtve. One su podvukle važnost potrebe da se svima onima koji su pretpreli fizičko, seksualno, psihološko, ekonomsko i druge vrste nasilja obezbedi učešće u krivičnim postupcima u skladu sa standardima i uz maksimalno poštovanje dostojanstva i integriteta i uz potpuno odsustvo sekundarne viktimizacije.

Zagovaračka grupa žena i devojaka okupljenih oko organizacije Atina srela se na radnom sastanku sa predstavnicima/ama Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Sastanku su prisustvovali zamenici/e  javnog tužioca, gđa Gorjana Mirčić Čaluković koordinatorka za rodno zasnovano nasilje pri višem tužilaštvu u Beogradu, kao i predstavnice Službe za podršku žrtvama i svedocima krivičnih dela rodno zasnovanog nasilja. Takođe je Lidija Đorđević, iz organizacija Atina, naglasila da se ove godine obeležava deset godina od potpisanog  Memoranduma o razumevanju i međusobnoj saradnji u oblasti prevencije trgovine ljudima i unapređenju prava žrtava trgovine ljudima, između Republičkog javnog tužilaštva i oragnizacija Atine, kao i da roganizacija apeluje i na tužilaštvo i pravosuđe da insistiraju i aktivno štite i unapređuju položaj žrtava u postupcima, posebno onim sa elementima rodno zasnovanog nasilja.

Atina je pre tri godine podržala osnivanje Zagovaračke grupe žena i devojaka sa iskustvom nasilja, u želji da otvori prostor za njihovo kontinuirano učešće u širem društvenom i političkom životu. Grupa ima za cilj da adresira probleme, zagovara za promene i pruža podršku u unapređivanju sistema zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja. Kao takva, grupa je od strane međunarodnih i domaćih aktera u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, prepoznata kao društveni činilac u postizanju zajedničkog cilja – unapređivanje položaja žena i dece sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja.

Takođe su predstavnice Zagovaračke grupe predstavile svoj dosadašnji rad, aktivnosti koje su sprovedene, ali i planove za dalje delovanje. Među najznačajnijim svakako se ističu, Preporuke za unapređenje položaja žena i devojčica sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja u Srbiji. Predstavnice Višeg javnog tužilaštva predstavile su rad Službe za podršku svedocima oštećenima u postupcima iz oblasti rodno zasnovanog nasilja, koja predstavlja jedan od pionirskih poduhvata na nivou tužilaštva u Srbiji sa ciljem da se svi osobama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja, a koji učestvuju u krivičnim postupcima obezbede informacije i pristup pravima.

 

Sastanci Zagovaračke grupe i predstavnika/ca relevantnih institucija sprovodiće se tokom februara meseca ove godine u sklopu projekta „Podrška devojčicama i ženama u Srbiji u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja” u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije a uz podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za migracije.