Previše trgovaca ljudima izbegne pravdu u Velikoj Britaniji

Premalom broju trgovaca ljudima, koji primoravaju žene da se bave prostitucijom i decu na rad na farmama kanabisa, se sudi u Velikoj Britaniji, prema zameniku ministra pravde, Oliveru Healdu QC.

Više od 1.180 žrtava trgovine ljudima identifikovano je prošle godine, a u prethodnoj godini samo 39 osoba je gonjeno za krivično delo trgovine ljudima, rekao je on.

"Vidimo da dosta posla mora da se obavi, kako bi se podržala pravilna istraga ovih zločina", rekao je Heald na sastanku društvene i ekonomske grupe Politeia. "Da ne bude zabune, mi stalno preispitujemo kako smo se u vladi pozabavili ovim zlom, koje preti slobodi miliona i predstavlja novi oblik ropstva."

Kao globalna industrija, trgovina ljudima ostvaruje profit od preko 32 milijarde dolara (20 milijardi funti) godišnje. Sredstva za njeno sprečavanje moraju takođe da budu globalna, rekao je Heald. Velika Britanija trenutno plaća savetnike krivičnog pravosuđa - koji su članovi CPS-a - da budu stacionirani u 17 zemalja.

Nigerija je jedan od glavnih izvora osoba kojima se trgovalo u Britaniji. Prošle godine u Velikoj Britaniji identifikovano je 205 nigerijskih žrtava.

"Žrtve su uglavnom žene i devojke koje su seksualno i radno eksploatisane , ne uvek ovde u Velikoj Britaniji, ali ponekad prođu ovuda na putu do seksualne eksploatacije u Evropi", rekao je on.

"Moguće je da su platile čak 70.000 eura [60.000 funti] za svoj prelaz do Evrope, dug koji nameće njihovo ropstvo. Značajno sredstvo za kontrolisanje ovih žena i devojaka je kroz plemenske običaje, što je uobičajeno u nekim zajednicama širom Zapadne Afrike.

"Ceremonija služi kao blagoslov za putovanje u inostranstvo, a u isto vreme žrtva i obećava da će otplatiti svoje dugove za troškove putovanja."

Vijetnamski mladi se prodaju na farme kanabisa da uzgajaju biljke, često ulične vrednosti od nekoliko stotina hiljada funti, Heald je dodao.

"Trenutak u kom je pažnja vlasti skrenuta na ovaj problem je onaj kada su same žrtve već uhapšene, procesuirane i krivično gonjene.

"CPS je izdala pravne smernice kojima savetuje tužioce o koracima koje bi trebalo preduzeti kako bi se osiguralo da će se u ovim slučajevima obaviti kompletna istraga, kao i da bi, ako podaci pokažu da su u pitanju žrtve trgovine ljudima, slučaj protiv njih trebalo prekinuti."

Apelacioni sud je nedavno ispitao slučaj u kojem je pet žrtava trgovine ljudima bilo osuđeno zbog uzgoja kanabisa. Na prvom suđenju tužioci nisu bili svesni da su u pitanju žrtve trgovine ljudima.

Za NVO Atina sa engleskog prevela Marija Pantelić.

Tekst u originalu možete čitati
http://www.guardian.co.uk/law/2013/jun/11/human-traffickers-escape-justice-uk