Privatnost je tvoje pravo

Privatnost je tvoje pravo

Tim Udruženja građana Atina je u saradnji sa Zagovaračkom grupom žena koje su preživele trgovinu ljudima, a koje su aktivne oko našeg Udruženja izradilo  informativni liflet namenjen (potencijalnim) žrtvama trgovine ljudima koji su u riziku od kršenja prava na privatnosti i poverljivosti podataka o ličnosti. Ovaj liflet sadrži potrebne informacije o tome koja prava u zaštiti svoje privatnosti žrtve imaju, koje institucije su nadležne da ovo pravo zaštite, i kojim pravim aktima se ovo pravo u Republici Srbiji garantuje. Liflet predstavlja jednostavno i praktično uputstvo koje žrtvama pomaže da zaštite ne samo pravo na privatnost već i služi i profesionalcima u ovoj oblasti da spreče dalju viktimizaciju i pogoršanje položaja žrtava sa iskustvom trgovine ljudima. On takođe ima i edukativnu svrhu, jer pokazuje zašto je važno da zaštitimo svoje privatne podatke i pazimo sa kim ih delimo.

Imajući u vidu da se u javnosti i medijima sve češće krši pravo na privatnost žrtava trgovine ljudima, odnosno da se objavljuju njihovi identiteti ili drugi privatni podaci koji mogu da otkriju identitet žrtava, važno je da same žrtve imaju jedan ovakav alat u rukama koji će im pomoći da se zaštite od daljih zloupotreba. Otkrivanje identiteta ili pojedinosti eksploatacije predstavlja naročito tešku okolnost za oporavak žrtava trgovine ljudima i u većini slučajeva ga u potpunosti onemogućava.

Liflet je nastao u okviru dvogodišnjeg projekta „Sačuvaj privatnost – odupri se pritisku“ koji zajednički sprovode organizacije Partneri za demokratske promene Srbija, Udruženje građana Atina, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Share fondacija, Beogradska otvorena škola i Da se zna, a uz podršku Evropske unije. Cilj projekta jeste pružanje podrške braniteljkama i braniteljima ljudskih prava, organizacijama civilnog društva i ranjivim grupama u zaštiti prava na privatnost kao alata u borbi protiv opresije sistema.

Liflet je moguće preuzeti: