Projekat „Gradimo zajedno“ u Sremskoj Mitrovici

Iako Sremska Mitrovica nema centar za smeštaj migranata i izbeglica, ovaj grad je suočen sa izazovima i posledicama migratornih tokova i zbog toga je deo projekta „Gradimo zajedno“. Dosadašnjem angažmanu Sremske Mitrovice po pitanju izbeglica i migranta iz Azije dodate su učestalije intervencije na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Branislav Vukmirov, direktor Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica i koordinator Lokalne mreže za monitoring i javno zastupanje na projektu „Gradimo zajedno“ kaže da je to očekivano zbog kontrole hrvatske granice.

Sa namerom izgradnje dobrih odnosa između građana Sremske Mitrovice i izbeglica koje je put naneo u ovaj sremački grad, Vukmir kaže da će se na narednom sastanku Lokalne mreže razgovarati o organizaciji informativne kampanje koja bi lokalnoj javnosti pojasnila situaciju sa migrantima, približila različite kultura i tako premostela nerazumevanja i razlike.

Inače, lokalnu mrežu za monitoring i javno zastupanje u Sremskoj Mitrovici, pored Centra za socijalni rad „Sava“, čine i Povereništvo za izbeglice, Opšta bolnica, Dom zdravlja, Nacionalna služba za zapošljavanje, Komesarijat za izbeglice i migracije, Crveni krst i tri udruženja građana: „Solidarnost“, Ženski centar „Jefimija“ i Balkanski centar za migracije.

Projekat “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim samoupravama” usmeren je na unapređenje položaja migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji, a posebno žena i dece u ovoj populaciji. U šest opština u Srbiji – Subotica, Šid, Sremska Mitrovica, Beograd, Preševo, Vranje – i četiri opštine u Makedoniji – Kumanovo, Đevđelija i dve opštine u Skoplju – u saradnji sa državnim institucijama, lokalnim samoupravama i civilnim društvom, kroz projekat „Gradimo zajedno“ se unapređuje kvalitet suživota  lokalnog stanovništva i migranata. Projekat sprovodi Fondacija Konrad Adenauer, udruženje “Atina” i Udruženjem pravnika Makedonije, uz finansijsku podršku Evropske unije.