Prvi tematski društveni dijalog

Organizacija Atina na tematskom društvenom dijalogu o sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji 2021

Fotografija: YouTube skrinšot

Prvi od dva sastanka u okviru Tematskog društvenog dijaloga o sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji, sazvanih na inicijativu i predlog organizacija civilnog društva, održan je 10. juna 2021. godine. Ispred Udruženja Atina koje se 18 godina bavi zaštitom žrtava trgovine ljudima, ali i u ime žena i dece žrtava rodno zasnovanog nasilja i eksploatacije, govorila je Andrijana Radoičić Nedeljković, koordinatorka programa za direktnu podršku žrtavama trgovine ljudima. Ona je u svom obraćanju ukazala na neke od izazova sa kojima se sistem zaštite žrtava trgovine ljudima suočava, od njegovog institucionalizovanja, odnosno od kada je Vlada Republike Srbije mandat identifikacije žrtava i koordinacije poverila Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

“Na prvom mestu, kada je reč o domenu socijalne zaštite, nedostaje izjednačavanje i potpuno prepoznavanje svih korisnika i korisnica u domenu osetljivih i posebno ugroženih kategorija u svim strateškim, operativnim i zakonodavnim rešenjima. Pri tome prvenstveno mislimo na: žrtve trgovine ljudima, žene i decu žrtve nasilja, decu žrtve različitih vidova eksploatacije, migrantkinje i migrante (tražioce/teljke azila), decu bez pratnje, žene i devojke u prostituciji” naglasila je koleginica Radoičić Nedeljković i dodala da se “u praksi već godinama žrtve trgovine ljudima prepoznaju u okviru drugih korisničkih grupa kako bi im se na taj način obezbedila pomoć i podrška, a budući da je jedno od osnovnih prava žrtava trgovine ljudima da budu identifikovane, njihovo svrstavanje u druge korisničke grupe zapravo dovodi do uskraćivanja vidljivosti žrtava. Stoga je neophodno prepoznati i pobrojati sve osetljive korisničke grupe, odnosno ujednačiti prepoznavanje korisnika i korisnica socijalne zaštite, kako u strateškom i operativnom tako i zakonodavnom okviru i na taj način im obezbediti pristup pravima iz oblasti socijalne zaštite”.

Kao posebno značajno, Andrijana Radoičić Nedeljković iz organizacije Atina naglasila je koliko je važno da Ministarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja preuzme i jasno definiše nadležnosti, mandat i odgovornost kada je reč o identifikaciji i koordinaciji zaštitom žrtava. Naročito kada je reč o maloletnim žrtvama, budući da je u praksi nejasno razgraničenje nadležnosti između centara za socijalni rad i Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, što dovodi do centralizacije sistema, ali i kršenja osnovnih ljudskih i prava deteta. “Neophodno je da nadležno Ministarstvo definiše stručni postupak identifikacije, ali i da definiše nadležnost koordinacije posebno kada su u pitanju deca žrtve, sprovodeći prvenstveno funkcionalnu analizu u ovoj oblasti, a konsultujući znanja i iskustvo i drugih organizacija i insitutucija koje se bave ovom problematikom”.

Na trećem mestu, smatramo da je neophodno usklađivanje preuzetih obaveza iz međunarodnih ugovora i konvencija sa nacionalnim zakonodavstvom i strateškim dokumentima, ali i preuzimanje odgovornosti i finansiranje postojećih programa podrške za osetljive društvene grupe, odnosno licenciranih usluga poput usluge stanovanja uz podršku koju sprovodi organizacija Atina, koja je trenutno jedina dostupna usluga takve vrste za žrtve trgovine ljudima koje se nađu na teritoriji Republike Srbije.  

Andrijana Radoičić Nedeljković podsetila je sve prisutne da je država Srbija donela Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima, kao i da je u toku donošenje novog Akcionog plana za ovu oblast gde se između ostalog kao nosioci aktivnosti prepoznaju i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, s tim u vezi neophodno je i jasno definisanje budžetskih sredstava za ovu oblast, kako u preventivnim, tako i u svrhu zaštite.

Na Tematskog društvenom dijalogu o sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji govorili su predstavnici civilnog društva i to iz organizacija A11, MODS - Mreže za decu Srbije, Atine, Centra za socijalnu politiku, Fondacije centra za demokratiju, Amity, Okular, Autonomnog ženskog centra, kao i iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, i drugi.

U uvodnom obraćanju na Tematskom društvenom dijalogu o sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji, govorili su predstavnici i predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Ministarstva finansija, UN-a i UNDP-ja u Republici Srbiji, poverenica za zaštitu rodne ravnopravnosti, Crvenog krsta Srbije i druge državne institucije.

Snimak celog dijaloga dostupan je putem linka: https://www.youtube.com/watch?v=9lBJzIiPdRQ