Prvo javno slušanje Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva održao je 23. novembra 2016. godine prvo javno slušanje na temu: „Predstavljanje Priručnika za parlamentarce – Vodič kroz međunarodno izbegličko pravo“.

Kroz prezentaciju Priručnika, učesnici su imali priliku da se informišu o osnovnim principima međunarodnog prava u ovoj oblasti, kao i o značaju sprovođenja zakona, uspostavljanja nacionalnog pravnog okvira i institucionalne strukture za prihvat i zaštitu izbeglica, čime se pruža zaštita i domaćem stanovništvu.

U javnom slušanju je, pored članova Odbora, poslanika, i predstavnika međunarodnih i domaćih organizacija i institucija uključenih u pružanje pomoći izbeglicama, učestvovala i Marijana Savić, direktorka NVO Atina.

Tom prilikom, ona je rekla je da se Atina bavi zaštitom žrtava trgovine ljudima, a sa aktuelnom krizom su se u programima koje sprovode našle i žene i mlade devojke koje su na svom izbegličkom putu bile seksualno zloupotrebljene, ili koje su uopšte trpele nasilje. Stoga u partnerstvu s drugim nevladinim i međunarodnim organizacijama i institucijama države, Atina radi na tome da se poboljša odgovor države kad je u pitanju identifikacija žrtava trgovine ljudima i žena i dece koji su trpeli nasilje, kako na teritoriji Srbije, tako i u zemljama na ruti.

Marijana je skrenula pažnju na to da je položaj žena u izbeglištvu dosta težak, pogotovo onih koje dolaze iz tradicionalnih sredina, u kojima nisu imale priliku npr. da nauče nijedan strani jezik, pa su primorane da se oslanjaju na muškarce u svom okruženju, koji mogu da zloupotrebe njihov položaj. Od početka krize, u Atininim sigurnim kućama našlo se 55 žena i dece, koji su bili ili žrtve nasilja u porodici, ili žrtve trgovine ljudima. Iako je odgovor Srbije sve bolji, trebalo bi da se organizacije i državne institucije još više umreže, kako bi se za ove žene stvorio prostor da se osećaju sigurno da pokažu da su žrtve, jer ih je bez toga teško identifikovati, a slučajeva je mnogo. Takođe, dodala je da ima mnogo devojčica koje su u prinudnim brakovima, pa bi bilo dobro naći načina da im se ponudi alternativa, što bi bilo u skladu i sa pokušajem njihove integracije u društvo.

Izveštaj u celosti možete pronaći ovde: