Psihološko osnaživanje žrtava trgovine ljudima

Sa studentima četvrte godine psihologije Univerziteta u Novom Sadu proveli smo tri sata u razgovoru na temu reintegracije i psihološkog osnaživanja žrtava trgovine ljudima. Za ovom radionicom vladalo je veliko interesovanje i usledilo je na preko desetinu pitanja za Draganu Ćuk Milankov, psihološkinju NVO Atina i Lidiju Đorđević, voditeljku slučaja u NVO Atina.  

Studente su najviše zanimala iskustva u direktnom radu sa osobama koje su preživele trgovinu ljudima ali i druge oblike rodno zasnovanog nasilja koje zaposleni u NVO Atina imaju. Za nas u Atini je ovo je predstavljalo pravo uživanje i važno iskustvo u prevenciji trgovine ljudima, kao i stručnoj razmeni sa svima onima koji su zainteresovani za pomaganje najranjivijima u našem društvu.